Sandsugning ødelægger ålegræsområder ved kysterne. Det skader både havmiljø og klima. ålegræs NOAH skribent vandmiljø ålegræs sandsugning Køge Bugt havmiljø
Tilmelding til vandmiljø