Høringssvar til Handlingsplan for Grøn mobilitet fra Københavns Kommune

NOAH-Trafik har indsendt høringssvar til Handlingsplan for Grøn mobilitet fra Københavns Kommune.

6. juli 2012 · Kl. 22:53 Høringssvar

Desværre gør Københavns Kommune selv det yderst vanskeligt at få bedre miljø i byen. Man skaber unødig trængsel ved at stimulere folk til at bruge bil ved at lokke med masser af parkeringspladser. Det allerseneste udspil i miljøfjendtlig retning fra Københavns Kommune er et lokalplanforslag for Scala-grunden, sendt i høring i går den 11. juni, hvor Københavns Kommune kræver 180 parkeringspladser selvom Scala ligger med udsigt til Vesterport station, tæt på Københavns Hovedbanegård og nær den nye metrostation, der er under bygning på Rådhuspladsen.

I dagens aviser kan man læse, at den verdenskendte danske arkitekt og byplanlægger Jan Gehl nu har fået en opgave med at forbedre miljøet i Moskva, hvor bilerne dominerer byen. Han er også rådgiver for New York. Parkering skaber trafik. Det er en gammel sandhed. Vi vil i denne forbindelse citere Jan Gehl:

”Når der bygges boliger i fremtidens København skal vi klart markere, at så er der ikke plads til biler. Der skal kun være plads til delebiler. Erhverv skal ligge tæt på stationer og metro og skal ikke have p-pladser.”

Citatet er  fra ”Den tænkende storby,” Københavns Kommune, Kommuneplanstrategi 2007, s. 11.

Desværre har denne melding fra Jan Gehl ikke haft indflydelse på parkeringsnormerne i Kommuneplan 2011.

Her et meget lille uddrag fra indsigelsen:

Vedrørende Handlingsplan for GRØN MOBILITET

Hermed fremsendes kommentarer til Handlingsplan for GRØN MOBILITET. Planen indeholder en masse gode ord og tanker, intentioner og initiativer. Vi bliver dog nødt til at påpege nogle forhold, der på afgørende måde undergraver de gode intentioner.

Voldsomme krav fra Københavns Kommune om parkeringspladser – også til pendlere – undergraver visionerne om miljø og grøn mobilitet. Det samme gør en ny udvandet målsætning om fordeling af trafik på trafikarterne.

Et af de allerstørste problemer er de mange private pendlerparkeringspladser, der allerede nu er i København, samt de mange som fortsat kræves ved nybyggeri.

73 % af lønmodtagerne har normalt/altid parkeringsplads ved arbejdspladsen i Kbh.

Høringsfrist er den 17. juni. Læs planen som PDF nedenfor

For yderligere information:
Ivan Lund Pedersen: 3116 0082

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!