international solidaritet

International solidaritet

Miljøaktivister og menneskerettighedsforkæmpere bliver slået ihjel, truet eller forfulgt verden over i deres kamp for at beskytte deres territorier, ressourcer og rettigheder. Ifølge Global Witness bliver mere end 200 aktivister slået ihjel om året, og statistikken viser kun toppen af isbjerget.

Landgrabbing og rovdriften på naturressourcer er med til at forstærke disse krænkelser, da det sætter lokale befolkningsgrupper i usikre og livstruende situationer. Mange er nødt til at flytte fra deres landområder på bekostning af fx minedrift og skovrydning. Menneskerettighederne bliver dermed overtrådt gang på gang af multinationale selskaber og regeringer verden over.

Det er oftest dem med færrest midler, der bliver ignoreret af deres regeringer, udsat for ekstrem forurening, og er de mest udsatte for miljøkatastrofer.

NOAH blev medlem af det største globale netværk af græsrodsmiljøorganisationer, Friends of the Earth (FoE), i 1988, for at tage større del i det internationale arbejde og støtte miljøforkæmpere globalt. Friends of the Earth repræsenterer en mangfoldighed af forskellige grupper, hvoraf mange befinder sig i nogle af de hårdest ramte områder på jorden. Med de omkring 75 nationale organisationer, 5000 aktivistgrupper og to millioner medlemmer udfordrer vi i fællesskab på alle kontinenter kampen mod miljøuretfærdighed og støtter løsninger, der peger mod miljømæssigt bæredygtige samfund med social retfærdighed.

Friends of the Earth kæmper for at skabe et globalt netværk, hvor de forskellige grupper har mulighed for at hjælpe med og støtte hinandens arbejde. Vi arbejder for mere international solidaritet med miljøforkæmpere og befolkningsgrupper, der er udsatte. Vi kan ikke klare kampen mod klimauretfærdighed og manglen på ressourcer alene. Gennem fællesskab kan vi nå længere med vores arbejde.

I NOAH og Friends of the Earth lægger vi pres på virksomheder og regeringer, der overtræder menneskerettighederne og driver rovdrift på lokale befolkningers ressourcer. Gennem vores egne samarbejder og gennem FoEs internationale kontor i Amsterdam hjælper vi udsatte miljøforkæmpere. Men vigtigst oplyser, udfordrer og kommer vi med alternativer til de strukturer der medfører overforbrug, rovdrift på ressourcerne og uretfærdighed.

International solidaritet og globalt udsyn er vigtige komponenter af alt NOAHs arbejde. Vi arbejder med blandet andet med:

Læs mere på