Wir haben es satt berlin 2018

Madsuverænitet

Madsuverænitet står for lokalbefolkningers ret til selvbestemmelse over deres jord og landbrugsproduktion og for alles ret til sund mad, der er produceret ved økologisk bæredygtige metoder.

NOAH arbejder for at erstatte det nuværende agroindustrielle produktionssystem – domineret af store landbrugsorganisationer og nogle få multinationale virksomheder. I stedet ønsker vi et produktionssystem, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt retfærdigt, og som genopbygger jorden og biodiversiteten.

Den globale landbrugsproduktion er stor nok til at brødføde Jordens befolkning. Men overforbrug og overproduktion af animalske fødevarer samt spild og uretfærdig fordeling medfører, at store befolkningsgrupper er fejlernærede eller sulter.

Samtidig truer globale neoliberale handelspolitikker og storindustrielle landbrug madsuveræniteten. Det sker eksempelvis, når handlen med soja, palmeolie og agrobrændstoffer giver anledning til ‘land-grabbing´ og medfører uacceptable miljømæssige og sociale problemer der, hvor afgrøderne dyrkes.

NOAH afviser og bekæmper ‘falske løsninger’, der promoveres af store landbrugsorganisationer i samarbejde med transnationale virksomheder indenfor bioteknologi, pesticider, patenterede frø og landbrugsmaskiner - ofte solgt under navnet climate smart agriculture.

Disse virksomheder og lobby-institutioner er enige om at promovere de falske løsninger som ‘nødvendige’ for at brødføde verden og løse klimaudfordringerne. Det gælder for eksempel agroindustriel ‘intensivering’ opnået ved hjælp af GMO, væksthormoner, kunstgødning, pesticider og antibiotika anvendt i den industrielle fødevareproduktion.

Dette system tilgodeser primært multinationale selskaber og de stadigt større landbrug, som dermed opnår kontrol både med jorden, produktionen og distributionen af fødevarer. Der formås ikke at brødføde verden på bæredygtig vis, men systemet presser derimod millioner af bønder fra de mindre landbrug væk fra deres erhverv og ind mod byerne. Samtidig underminerer det såvel kvaliteten af vores mad som natur, biodiversitet, klima og vand.

Madsuverænitet er baseret på principper om selvforsyning og decentralisering, så store arealer ikke beslaglægges udenfor regionen. Lande og regioner skal have ret til at beskytte deres lokale fødevareproduktion og sikre mad til deres egen befolkning. Det er de mindre landbrug, der producerer mad til størstedelen af Jordens befolkning, og der er store muligheder for at udvikle dem, så de bliver mere produktive på en økologisk bæredygtig måde.

NOAH arbejder for en madproduktion, der opbygger jorden og giver plads til mangfoldighed af dyr og planter. Vi arbejder også for, at konkurrence og krav om billige fødevarer ikke skal underminere mulighederne for at kunne leve af at producere kvalitetsfødevarer.

Vi arbejder for et landbrug, der er baseret på lukkede kredsløb med begrænsede eksterne inputs, der modvirker klimaforandringerne og forurening af vand og luft. Og vi arbejder for, at alle skal have adgang til sund og tilstrækkelig mad og kendskab til, hvordan man kan ernære sig med mad, der er fremstillet med minimal miljøbelastning.

Mad er en rettighed – ikke en vare, der skal spekuleres i.

Vi arbejder med:

Agrobrændstoffer
Alternative landbrugs- og fødevaresystemer
Animalsk produktion og forbrug
Biomasse
Bæredygtig kost
Dansk landbrug
EU's fælles landbrugspolitik
Fællesskabsbaseret jordbrug / Community Supported Agriculture (CSA)
GMO og glyphosat
Konsolidering og megafusioner i landbrugssektoren
Landbrug og klima
Landfodaftryk
Landgrabbing
Soja og RTRS