Isefjordsparadokset
Svinefabrikker, forurening og biodiversitet: Er EU’s politikker modstridende?

Aftenmøde: Isefjordsparadokset

Slutter
NOAH/online
Nørrebrogade 39, 1tv, København N

Svinefabrikker, forurening og biodiversitet: Er EU’s politikker modstridende?

Danmark har en enorm svineproduktion, med over 30 millioner svin om året. 

Den bliver tit fremhævet som en hjørnesten i den danske økonomi, men den ofte usagte sandhed er, at svineproduktionen har enorme omkostninger for samfundet. Blandt andet i form af forurening af vandløb og grundvand, reduceret biodiversitet og store lugtgener. 

Den 13. december inviterer NOAH til et aftenmøde, hvor vi snakker om de samfundsmæssige omkostninger ved den enorme danske svineproduktion. Vi sætter fokus, på hvordan svineproduktionen former det danske landskab og samfund og særligt på, hvordan den påvirker biodiversiteten. 

Den store svineproduktion bliver støttet økonomisk af den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP). Samtidig har EU vedtaget en biodiversitetsstrategi, der skal beskytte og genoprette biodiversiteten i EU. Er de to politikker forenelige? Hvordan kan regeringen sikre beskyttelsen af Natura 2000-områder når den samtidig ikke har nogle mål om reduceret animalsk produktion? Er den triste økologiske tilstand i de fleste af vores kystområder en konsekvens af denne modsætning? Dette og mange andre spørgsmål vil vi tage op. 

Med Isefjorden på Vestsjælland som eksempel, dykker vi ned i, hvordan den intense svineproduktion påvirker naturen og biodiversiteten i nærområderne. Her har forurening fra det industrielle landbrug og svineproduktion ført til en voldsom forringelse af naturen i fjorden. Ingeniør og aktivist Jan Henningsen har i over 30 år dykket i Isefjorden, og dokumenteret hvordan forurening fra landbruget har påvirket økosystemet i Isefjorden. Han vil fortælle om sin erfaring med at dokumentere naturforringelse i Isefjorden, og reflektere over hvordan dette hænger sammen med den intense svineproduktion.

Arrangementet er gratis, og der er mulighed for at deltage online, hvis du ikke kan komme fysisk. 

disclaimer

Nævnet logo

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!