Vi sætter fordybelse, fællesskab og forundring i fokus, når vi inviterer unge med udenfor

 

Danmark er befolket af en generation af unge, som ved en hel masse om CO2 i atmosfæren og om klimaforandringernes negative indvirkning, men har meget få konkrete oplevelser med den natur, de lærer, at de er ved at miste.

Med Mærk verden udforsker vi nye koncepter, der får unge væk fra skærmene og ud i naturen, og som kan styrke deres forbindelse til hinanden, sig selv og naturen. Vi undersøger barrierer og muligheder for at ændre klimasorg og -apati til handlekraft, mod og håb, når vi udvikler og afprøver undervisningsforløb til både den formelle og den uformelle uddannelsessektor i samarbejde med unge under 25 år. 

Vi ved, at tid brugt i naturen styrker den mentale trivsel hos børn såvel som voksne, og derfor eksperimenterer vi med aktiviteter, der fremmer unges glæde ved og oplevelser med friluftsliv. Dette gør vi som et modsvar til den emotionelt tunge, men vigtige viden om klimaets og miljøets tilstand, som unge får gennem nyhedskanaler og deres formelle undervisning.

Nyere undersøgelser viser, at 59% af alle unge mellem 16-25 år bekymrer sig meget eller ekstremt meget om klimaforandringer. Samtidig viser undersøgelser også, at børn og unge opholder sig mindre og mindre i naturen. Vi tror på, at hvis vi knækker den sidste kurve, så knækker vi forhåbentlig også den første. Hvis unge får en stærkere forbindelse til den nære natur omkring dem, vil det genskabe deres håb for fremtiden og mod på i fællesskab at engagere sig i miljø- og klimaspørgsmål.