udstødningsrør

Trafik Afgiftslettelser for luksusbiler giver provenutab på ca. 26 mia. kr. frem til 2025

Pressemeddelelse i anledning af de igangværende forhandlinger om finansloven. Afgiftslettelser for luksusbiler besluttet af Dansk Folkeparti og Regeringen giver provenutab på ca. 26 mia. kr. i perioden 2016 til 2025

5. december 2017 · Kl. 13:52 Pressemeddelelse

Til Folketingets partier

Regeringen og Dansk Folkeparti fører en trafikpolitik med astronomiske (beskrivelse fra aktuel TV-reklame for Mercedes) bilafgiftslettelser på luksusbiler, som kun er til gavn for bilbranchen og rige danske bilkøbere. Eksempelvis er afgiften på en BMW 7-serie på 2 år nedsat med 249.200 kr. Disse afgiftslettelser betyder for perioden fra 2016 til 2025 et umiddelbart indtægtstab for den fælles statskasse på omkring 26 mia. kr. Derefter en varig effekt på omkring 2,5 mia. om året.

Samtidig udsultes den kollektive trafik og taksterne stiger og stiger. Dertil kommer beslutning om  højere hastighedsgrænser på en del af vejnettet. Flere og større biler, mere støj og forurening, flere ulykker, større energiforbrug, øget klimabelastning og trængsel er en sikker følge af den nuværende trafikpolitik.

Det bliver sværere og sværere at være en miljøbevidst dansker, der bruger den kollektive trafik og cykel i den daglige trafik

Regeringen vil over de kommende 4 år reducere tilskuddet til DSB med omkring 2 milliarder kroner. I stedet burde man udvide togservicen og nedsætte de alt for høje billetpriser.

Dansk Folkeparti og Regeringen har de indenfor de seneste 2 år givet velhavende danskere astronomiske (ord brugt om effekten for Mercedes biler i TV-reklame på TV2 News for tiden) afgiftslettelser ved køb af luksusbiler. 

I forbindelse med finanslovaftalerne for 2016 og 2017 samt aftale dette efterår er bilafgifterne blevet nedsat i 3 omgange de seneste 2 år. Den samlede virkning har ikke før været offentliggjort. Vi har ved forespørgsel til Skatteministeriet fået oplyst, hvordan de samlede ændringerne har været for 20 typiske bilmodeller.

Opgørelsen er gengivet nedenfor som bilag 1. Her en oversigt der viser hovedresultatet:

Mærke og model

Samlet prisændring ved de seneste 3 ændringer af registreringsafgiften for personbiler

Volkswagen UP

400 kr. dyrere

Citroen C1

7.900 kr. dyrere

Peugeot 208

14.800 kr. billigere

Volkswagen Polo

6.500 kr. billigere

Peugeot 308

61.200 kr. billigere

Volkswagen Golf

50.700 kr. billigere

Opel Astra

42.000 kr. billigere

Volkswagen Passat

104.800 kr. billigere

Audi A5

112.400 kr. billigere

Toyota Avensis

68.200 kr. billigere

Audi A6

129.700 kr. billigere

Volvo V90

135.000 kr. billigere

BMW 7-serie

249.200 kr. billigere

Nissan Qashqai

40.700 kr. billigere

Volvo XC90

164.100 kr. billigere

Susuki Vitare

13.200 kr. billigere

Volkswagen Touran

76.000 kr. billiger

Ford C-MAX

36.500 kr. billigere

Mazda MX-5

41.200 kr. billigere

Ford Transit Custom

98.100 kr. billigere

I forbindelse med de tre ændringer af registreringsloven er der af  Skatteministeriet foretaget beregninger af de  provenumæssige konsekvenser. Se bilag 2.

Hvis vi ser på de umiddelbare konsekvenser for provenuet ser det sådan ud. Vi mener det er mest relevant at anvende de umiddelbare konsekvenser i stedet for mere eller mindre luftige betragtninger vedrørende eventuelle inddirekte og mere eller mindre miljøbelastende effekter af afgiftsnedsættelserne.

 

Indtægtstab 2016

Indtægts-tab 2017

Indtægts-tab 2018

Indtægts-tab 2019

Indtægts-tab 2020

Finanslov for 2016

1,210 mia.

0,960 mia.

0,960 mia.

0,960 mia.

0,960 mia.

Finanslov for 2017

0,125 mia.

1,050 mia.

0,725 mia.

0,725 mia.

0,725 mia.

Aftale fra     efteråret 2017

 

0,7 mia kr.

1,4 mia.

1,3 mia.

1,2 mia.

Samlet indtægts-tab år for år

1,335 mia.

2,710 mia.

3.085 mia.

2,985 mia.

2,885 mia.

 

 

Indtægts-tab 2021

Indtægts-tab 2022

Indtægts-tab 2023

Indtægts-tab 2024

Indtægts-tab 2025

Finanslov for 2016

0,960 mia.

0,960 mia.

0,960 mia.

0,960 mia.

0,960 mia.

Finanslov for 2017

0,725 mia.

0,725 mia.

0,725 mia.

0,725 mia.

0,725 mia.

Aftale fra     efteråret 2017

1,1 mia.

1,0 mia.

1,0 mia.

0,9 mia.

0,8 mia.

Samlet indtægts-tab år for år

2,785 mia.

2,685 mia.

2,685 mia.

2,585 mia.

2,485 mia. 

 

Hvis man sammentæller afgiftstabene for årene 2016 til og med 2025 beløber det sig til et samlet umiddelbart indtægtstab på 26,225 mia. kr. Den varige årlige effekt skønnes at svare til tallet for 2025.

Bilag 1. Opgørelse modtaget fra Skatteministeriet

tabel
Anmærkning til grafikken:

 

tekst

Bilag 2 Skatteministeriets vurdering af de umiddelbare konsekvenser for afgiftsprovenuet.

Sådanne vurderinger er omgærdet med stor usikkerhed. Afgiftstabet kan blive meget større. Her et eksempel:  Ved den store afgiftsændring ved lov af Lov nr. 541 af 6 juni 2007 vedtaget den 1. juni 2007 blev det vurderet, at ændringerne stort set var provenuneutrale:

4.1.6. Samlede økonomiske konsekvenser for det offentlige

Forslaget skønnes samlet set at være provenuneutralt.

Det viste sig imidlertid, at denne beregning var totalt misvisende. Afgiftslettelsen betød et årligt afgiftstab på næsten 10 mia. kr.  Kilde side 18 i denne rapport fra Concito : https://concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimavenlige_bilafgifter_rev1_180317.pdf

Finanslovaftale for 2016

bil

Aftale af 18. november 2016 om finansloven for 2017

bil

Aftale fra september 2017 vedr. finansloven for 2018

bil

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!