hjemmeside
hjemmeside

Hvem ejer jorden? Dansk landbrugsjord til salg

I dag er det muligt for alle at købe landbrugsjord i Danmark, men det er ikke muligt for danskerne at vide, hvem køberne og ejerne er. Sammen med lang række landbrugsaktører kræver vi, at der bliver oprettet et offentligt register, hvori landbrugsjordens reelle ejere registreres. Registret vil sikre gennemsigtighed i ejerskabet af landbrugsjorden og styrke grundlaget for den demokratiske samtale.

20. juni 2022 · Kl. 11:06 Nyhed

Sammen med Regenerativt Jordbrug, Økologisk Landsforening, Andelsgaarde, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Praktisk Økologi, LandboUngdom, Greenpeace, Frie Bønder Levende Land, Familielandbruget, Foreningen netværk for økologisk Akvakultur og Danmarks Jægerforbund lancerer NOAH denne hjemmeside og kampagne for at få politikerne til at reagere på udsalget af Danmark.

Landbrugsjord er en knap og helt særlig ressource, det anerkender EU, og derfor må medlemsstater som Danmark har ret til at forebygge spekulation i jord, bevare lokalsamfund eller opretholde et levedygtigt landbrug. De nævnte tiltag begrænser derved ikke den frie bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser og kapital i EU.

Landbrugsjorden udgør 61 % af Danmarks areal. I Danmark har vi samlet landbrugsjord i landbrugsbedrifter, der nu kan være så store, at unge danske landmænd ikke har råd til at købe dem. Samtidig er Danmark det land i hele EU med det mest liberaliserede jordmarked. Hvis man vil købe og spekulere i jord, er det altså nemmest at købe jord i Danmark.

Hvorfor? Hvordan kan det være, at der er streng kontrol med udenlandske købere af sommerhuse og ingen kontrol med, hvem der ejer Danmarks jord?

Det betyder, at udenlandske selskaber og kapitalfonde kan tjene penge på dansk jord, og det ender ofte som passive investeringsobjekter.

At landbrugsjord er blevet et investeringsobjekt skyldes flere faktorer. Rentesituationen, liberaliseret lovgivning og klimaforandringerne er blandt de vigtigste. Og så er befolkningsrige lande bekymret for fremtidens fødevareforsyning, det betyder at rige lande/investorer opkøber jord primært i den tredje verden, men altså også hos os – enten som sikker strategisk investering, for at kontrollere en vigtig ressource og/eller for at sikre fødevarer til egen befolkning.

Vi er ikke imod udenlandske købere, der bosætter sig på ejendommene, de er velkomne. Vi er heller ikke imod eksterne investorer, der med deres sparepenge hjælper yngre kræfter i gang.

Men vi er imod spekulation i jord- og fødevarepriser og vi er imod de såkaldte blokvognslandmænd, der kommer med maskiner i foråret på en blokvogn og tilsår arealerne, køber 2 bajere i nærbutikken; kommer igen til høst med mejetærskeren på en blokvogn – høster afgrøderne køber 2 bajere ved købmanden, det var så hvad lokalsamfundet fik ud af det.

Dermed prioriteres økonomisk udbytte over godt landmandsskab, landdistrikternes udvikling, miljøet, naturen og klimaet.

I et land med stort fokus på landbrug, på hvor demokratiske, grønne og ansvarlige vi er, burde vi så ikke beskytte kontrollen med vores vigtigste naturressource: landbrugsjorden? Alle kan se, at klimaforandringerne vil gøre fødevareforsyningssikkerheden og drikkevandet til eksistentielle temaer i en nær fremtid – og alligevel fortsætter udsalget til hemmelige aktører. Er det rimeligt? Vi synes, det er en bekymrende vej at gå.

I sidste ende betyder det, at vi mister ejerskabet og medbestemmelsen over vores jord.

Vi opfordrer Regeringen og Folketinget til at sørge for, at staten opretter og vedligeholder et offentligt tilgængeligt register over de reelle ejere af dansk landbrugsjord; herunder en overordnet opgørelse af landbrug og landbrugsjord ejet af inden- og udenlandske virksomheder og kapitalfonde.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!