biler

Trafik Derfor siger vi pænt nej tak til tvillingeprojekterne Lynetteholm og havnetunnel

Hvis planerne om at etablere den kunstige ø Lynetteholm samt en havnetunnel mellem Nordhavn og Øresundsbroen i København bliver realiseret, vil det få store miljømæssige og trafikale konsekvenser

23. november 2020 · Kl. 15:06 Nyhed

Tankerne om Lynetteholm og tilhørende havnetunnel blev præsenteret af daværende overborgmester Frank Jensen og daværende statsminister Lars Lykke Rasmussen ved  et pressemøde den 5. oktober 2018.  Planerne blev lanceret uden forudgående debat i befolkningen, i Københavns Borgerrepræsentation eller i Folketinget. Planerne blev omtalt som et  ”kinderæg” der havde 4 formål:

  1. Mindsker trængsel og forbedrer infrastruktur – Metrolinje og vejforbindelse reducerer trængslen i byen
  2. Deponi af overskudsjord – Plads til overskudsjord fra byggeri og anlæg i København
  3. Stormflodssikring. Beskytter København mod stormflod fra nord
  4. Dæmper prisudviklingen på boligmarkedet – Lynetteholm, Kløverparken og Refshaleøen skaber plads til ca. 50.000 indbyggere.
    (Kilde: https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-den-5-oktober-2018/)

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik har gennemgået de 4 formål og konkluderer at de enten ikke er korrekte eller at formålet f.eks. stormflodssikring kan etableres både fra nord og syd hurtigere og meget billigere. Lynetteholm vil i bedste fald kun give en delvis stormflodssikring fra nord.

At projekterne vil give mindre trafikbelastning er fuldkommen forkert. Bygning af en havnetunnel samt udvidelse af en stribe motorveje vil (naturligvis) tværtimod forøge trafikbelastningen. 

For at få det til at se bedre ud på papiret anvender man et ”prokuratorkneb” ved først at fremskrive trafikmængden i København med 24 % frem til  2035 og yderligere med 5 % til 2035+ (2050). 

Man kaldet det en ”basisfremskrivning”. Derefter sammenligner man med situation efter anlæg af en havnetunnel og postulerer derefter at der kommer mindre trafik. Det er stærkt vildledende. Man skal naturligvis sammenligne med situationen i dag. Det er det eneste rigtige og forståelige.

Læs hele NOAHs analyse (1.25 MB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!