afskovning
afskovning

EU's afskovningslov Drop certificeringer

Efter omhyggelig analyse af lovudkastet, tilgængelig dokumentation og vores praktiske erfaring med effekter af certificeringsordninger for soja, palmeolie og tømmer, udgiver NOAH her, sammen med en lang række andre organisationer, hvorfor certificering ikke bør være en del af EU's afskovningslov.

7. juni 2022 · Kl. 10:02 Nyhed

Her kan du læse de 10 grunde og finde hele papiret her.

1. Certificeringer er ikke designet til at nå hovedformålet med forordningen: forhindre skovrydning og andre miljøskader.

2. Certificeringer giver ikke de oplysninger, der er nødvendige for at overholde EU-regulering: det skaber ikke gennemsigtighed i forsyningskæden eller giver information om den geografiske oprindelse.

3. Certificeringer giver ikke garantier for produktets lovlighed.

4. Certificeringer identificerer eller forhindrer ikke skader (revisionshold mangler tid og ekspertise).

5. Certificeringsorganer og deres revisorer er ikke uafhængige af virksomheden, de certificerer.

6. Forebyggelse af miljømæssige og sociale skader kan ikke outsources, især hovedsagelig fordi certificeringsorganer ikke er ansvarlige for skader i de plantager, de har attestere.

7. Certificeringer kan ikke garantere frit, forudgående og informeret samtykke eller forhindre jord greb af oprindeligt land.

8. Certificeringer giver muligheder for greenwashing og øger egeninteresser i og virksomhedernes magt over naturressourcer.

9. Certificeringer fremmer udbygningen af industrielt landbrug og forhindrer dermed den overgang, der er nødvendig for at standse skovrydning: mod samfundsbaseret skovforvaltning og agroøkologi med madsuverænitet som et ledende princip.

10. Certificeringer giver ressourcer til million-dollar certificeringsindustri, mens samfunds- og småbrugsskov- og landbrugsforvaltning er voldsomt underfinansieret.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!