GMO 2.0-afgrøder

GMO 2.0-afgrøder EU-Domstolens afgørelse angående nye GMO'er

18. juli 2018 · Kl. 12:35 Pressemeddelelse

Domstolsafgørelsen er tæt på, hvornår falder dommen og hvorfor er det vigtigt?

 

Den 25. juli vil EU-Domstolen afgøre, om en ny generation af genetisk modificerede såsæd, frø og fødevarer - såkaldte "GMO version 2.0" der bl.a. omfatter CRISPR Cas - skal reguleres fuldt ud som GMO'er i EU (C 528/2016). [1]

 

Mute Schimpf, fødevare- og landbrugsmedarbejder for Friends of the Earth Europa udtaler:

"Europa kan være i reel fare for dyrkning af uregulerede GM-afgrøder i markerne, for forurening af det omgivende miljø og dermed direkte ind i vores fødevarekæde. Hvis der er nogle som helst usikkerhed i GMO 2.0-afgørelsen ved EU-Domstolen må og skal Europa-Kommissionen og de nationale regeringer tale om hvordan disse GMO-afgrøder sikres sikkerhedskontrol som enhver anden GMO, og undgå permanent skade i vores fødevare- og landbrugssektor".

 

Sagen blev henvist til EU-Domstolen af den franske Conseil d'État, efter at franske organisationer, herunder Les Amis de la Terre / Friends of the Earth Frankrig indgav et søgsmål. Hvis EU-Domstolens afgørelse, som forventet, følger EU’s generaladvokats position inden for området, vil EU-Domstolen foreslå, at de fleste fødevarer og afgrøder, der stammer fra disse nye gentekniske teknikker, vil blive klassificeret i EU's juridiske definition som GMO'er. [2]

 

Dette betyder imidlertid ikke automatisk, at de vil være omfattet af den sikkerhedslovgivning, der dækker størstedelen af de GMO'er der eksisterer i dag – hvilket kan føre frem til, at der gives tilladelse til at dyrke GMO 2.0-afgrøder i EU, og at disse fødevarer vil blive solgt i Europæiske supermarkeder, uden sikkerhedskontrol eller forbrugermærkning.

 

Hvad er GMO 2.0 teknikker?

De nye genetiske teknikker ændrer det genetiske materiale i plante- eller dyreceller der giver resultater, der ikke kan opstå ved konventionel planteavl. Disse modifikationer af genomet kan resultere i de samme utilsigtede ændringer i celler, som de eksisterende GM-teknikker, og dette rejser de samme spørgsmål om risici for miljøet og menneskers sundhed. Nogle af disse teknikker er relativt velkendte, såsom CRISPR Cas, men det dækker også over andre teknikker såsom TALEN og ZFNs.

 

I øjeblikket dyrkes der i USA kun én afgrøde med de nye teknikker. Det er én stamme af herbicidresistent mens raps, imedens sojabønne, majs og stammer af kartofler er i pipelinen. GMO 2-afgrøder bliver oftest udviklet af nystartede virksomheder og universiteter, men alligevel er det de seks største biotekvirksomheder i verden, der ejer mere end 70 % af GMO 2.0-patenter og licenser.

 

Hvad vil rettens afgørelse omfatte?

 

I øjeblikket er nogle ældre frøavlsteknikker undtaget fra EU's GMO-love. Disse ældre mutagenese-teknikker - hvor planter er udsat for kemisk behandling eller bestråling - blev fritaget, da EU's vigtigste GMO-lov blev vedtaget i 2001. [3]

 

Retsafgørelsen omhandler i hvilket omfang de nye GMO 2.0-afgrøder skal undtages fra den eksisterende lovgivning; vil kun nogle af, eller vil alle nye GMO 2.0 teknikker blive fritaget, og vil kun de ældre mutagenese teknikker fortsat være undtaget fra GMO-lovgivningen.

 

Afhængig af afgørelsen er der tre mulige scenarier:

 

a) Fuld regulering. EU-Domstolen fastslår, at de nye GMO 2.0-teknikker skal reguleres fuldt ud i henhold til gældende lovgivning. Dette betyder sikkerhedskontrol, mærkning og sporbarhed overalt – som det er gældende på nuværende tidspunkt.

 

b) Ændring af definitionen af GMO-afgrøder. EU-Domstolen fastslår, at den nuværende definition af GMO'er i EU-lovgivningen har huller og dermed er der behov for ajourføring. Dette scenario anbefaler, at Europa-Kommissionen opdaterer feltet. Dette ville betyde en overgangsperiode, hvor det er afgørende, at Europa-Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at importkontrol og godkendelser af GMO 2.0 forbydes eller håndteres i henhold til gældende GMO-love for at forhindre ulovlig spredning af frø, til fødevarer og ud i det omgivende miljø.

 

c) Nogle GMO 2.0-undtagelser. EU-Domstolen lovgiver, at nogle (men ikke alle) af de nye GM-teknikker klassificeres som værende GMO'er, men ville være undtaget fra GMO's sikkerhedslovgivning. Dette betyder, at GMO 2.0 kan dyrkes i EU uden mærkning, sporbarhed og godkendelsesprocesser.

 

Hvad vil scenarierne komme til at betyde for fremtidens fødevare- og landbrugssektor?

 

Scenarie a) Alle GMO 2.0 skal være fuldt ud reguleret under gældende GMO-lov. EU's standarder for fødevaresikkerhed og sporbarhed opretholdes.

 

Scenarie b) Europa-Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder skal tale sammen umiddelbart efter afgørelsen og finde frem til om GMO 2.0-afgrøder skal reguleres i henhold til gældende GMO-lov. Hvis de ikke gør dette, kommer det til at betyde kaos i fødevaresektoren.

 

Hvis GMO 2.0 organismer bliver fuldt ud reguleret, kan de testes for sikkerhed, overvåges, og i en nødsituation trækkes tilbage fra fødekæden. Myndighederne har brug for fuld GMO sporbarhed for at opretholde sikkerhed i fødevarelovgivningen. Enhver mangel på regulering vil medføre forvridninger af markederne inden for de konventionelle og økologiske fødevaremarkeder, og undergrave det etablerede marked for GM-fri mad og landbrug i EU. Hvis GMO 2.0 ikke kommer til at indgå i EU-GMO-lovgivning, vil eventuelle potentielle negative virkninger på fødevarer, foder og miljøsikkerhed være uden for kontrol. Både landbrug og forbrugere vil have svært ved at undgå GMO.

 

Efter over ti år med investeringer for at undgå GM-ingredienser i fødevare-forsyningskæder og opretholde fuld gennemsigtighed på GMO-området, vil manglende handling udsætte fødevaresektoren i EU.

 

Scenarie c) Europa-Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder bliver nødt til, umiddelbart efter vedtagelsen, at præcisere hvilke tiltag, som hver nationalstat bør foretage, for at sikre, at GMO 2.0-afgrøder bliver reguleret i henhold til gældende GMO-lov. Hvis dette ikke sker, vil det betyde regulatorisk kaos i fødevaresektoren (se ovenfor under b).

 

Henvisninger:

[1] Case C-528/16 på EU-domstolens hjemmeside: http://bit.ly/gmo20case

[2] Friends of the Earth Europe 2018. The ECJ Opens back door to new GMO’s, 18. januar 2018: http://www.foeeurope.org/ecj-opens-back-door-new-gmos-180118

(3) Artikel 3 (bilag 1 B) i EU’s GMO-sikkerhedslov definerer hvilke eksisterende teknikker, der undtages: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0018

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!