Elbiler

Kommentar til elbilskommssionens rapport Flere biler er klimafjendtligt

Elbilrapporten viser med al tydelighed, at selv en massiv satsning på elbiler ikke tilnærmelsesvis løser transportområdets store klima- og miljøbelastninger.

22. september 2020 · Kl. 11:53 Høringssvar

Dette er et uddrag af NOAHs kommentar til elbilkommissionens rapport. Download hele kommentaren via linket nedenfor.

Der skulle være nedsat en egentlig miljøtransportkommission i stedet for en elbilkommission. Udfordringerne på transportområdet kræver, at der satses på en bred vifte af tiltag, der både styrker cykling, den kollektive trafik samt reducerer belastningerne fra den kraftige biltrafik.

Se vores idekatalog over mulige initiativer.

Lars Løkke Rasmussen kortsluttede trafikdebatten ved den 2. oktober 2018 at sætte et mål om 1 million elbiler i 2030 og ved at nedsætte en elbilkommission, der alene skulle analysere denne snævre del af transportpolitikken. Den beslutning har nu blokeret for nødvendige miljøorienterede beslutninger på transportområdet i næsten 2 år.

Efter elbilkommissionens forskellige forslag vil bestanden af personbiler – uanset drivmiddel – stige kraftigt med ca. 600.000 stk. og nærme sig 3,4 millioner stk. i 2030 – helt i modstrid med miljø- og klimamålsætninger.

Kommissionen er mere end forsigtig med at pege på ellers velkendte virkemidler til begrænsning af belastningen fra (fossil)biler. Og eventuel indførelse af roadpricing fortoner sig i det uvisse. Forslag om eventuel forhøjelse af dieselafgiften med kun en krone er helt til grin. De voldsomme afgiftslettelse for biler foreslås heller ikke rullet tilbage.

Ved tre finanslove i træk blev bilafgifterne nedsat markant. Her er en gennemgang af afgiftslettelserne.                                                  

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!