paneldebat

Energi International konference bekræfter behovet for EU-forfatningsreform på energiområdet

Konklusioner fra konference på Christiansborg d. 8. juni - Energy Transition in Europe: Options for Constitutional Reform.

18. juni 2018 · Kl. 10:15 Pressemeddelelse

Fredag d. 8. juni afholdt syv miljøorganisationer en international konference på Christiansborg - Energy Transition in Europe: Options for Constitutional Reform. Konferencen skulle bl.a. levere dokumentation til en dansk europapolitisk platform på energiområdet.

”Nu, hvor den politiske situation i Europa kan have åbnet muligheden op for revision af EURATOM-traktaten, bør der indkaldes til en fælleseuropæisk regeringskonference for at sætte en forfatningsændringsprocedure i gang”, udtaler Göran Bryntse fra Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, der var konferencens chair. ”EURATOM forvrider konkurrencen på de europæiske elektricitetsmarkeder, fordi den giver atomkraften privilegier, som de vedvarende energiteknologier aldrig har haft”.

”Alternativet til reform af EURATOM-traktaten er ophævelse og hvis intet af dette er muligt, ensidig tilbagetrækning fra traktaten af et eller flere EU-medlemslande”, udtaler Heinz Stockinger fra Plattform gegen Atomgefahren Salzburg. ”EURATOM har stadig stor betydning for udviklingen og opretholdelsen af nuklearteknologien i Europa på grund af dens forfatningsmæssige og institutionelle legitimitet og dens støttemekanismer, der er med til at holde atomkraften i live”.

Konferencen belyste, hvordan EURATOM-traktaten kan reformeres eller ophæves og tematiserede konsekvenserne af Brexit for Det Europæiske Atomenergifælleskab. Og for første gang på dansk grund blev den østrigske regerings forslag til en grøn EU-energiomstillingstraktat, der skal vedhæftes EU-traktaterne som protokol, lagt frem.

”Den kommende energiaftale for 2020-2030 bør også fastlægge, hvordan Danmark skal forholde sig til europæisk energipolitik”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Danmark bør arbejde for reform eller ophævelse af EURATOM-traktaten og for, at EU får en ny overordnet vision på energiområdet, som kun en traktat for vedvarende energi kan leve op til. Der er brug for et stabilt og langsigtet rammeværk for indførelsen af vedvarende energi i Europa”.

Gå til konferencehjemmeside med præsentationer og debatter

Konferencen blev støttet af Miljø- og Energifonden, OOA-Fonden og 1. Majfonden

For nærmere oplysninger, kontakt:

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk

NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk):  Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nh_hooge(at)yahoo.dk

Det Økologiske Råd (www.ecocouncil.dk): Christian Ege, tlf.: 33 18 19 33, (mob.) 28 58 06 98, e-mail: christian(at)ecocouncil.dk

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (www.folkecenter.dk): Jane Kruse, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (www.sero.se): Göran Bryntse, tlf.: +46 (0)70 - 621 71 96, e-mail: goran(at)goranbryntse.se

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (www.mkg.se): Johan Swahn, tlf.: +46 (0)31-711 00 92, (mob.): +46 (0)70-467 37 31, e-mail: johan.swahn(at)mkg.se

Plattform gegen Atomgefahren Salzburg (www.plage.at):  Heinz Stockinger, tlf.: +43 / 662 643 567, e-mail: Heinz.Stockinger(at)plage.at

organisationers logoer

English Press Release (184.49 KB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!