toldmur

Ny briefing Konsekvenser af EU's handelspolitik

Alvorlige udfordringer præger det globale handelssystem. Handel kan bidrage til velstand og udvikling, men den nuværende indretning af handelssystemet har omfattende miljømæssige konsekvenser og skaber social og økonomisk ulighed mellem det Globale Nord og det Globale Syd samt internt i lande. Det er på høje tid, at vi gør op med det nuværende handelssystem og stiller spørgsmålet: Hvad eller hvem er såkaldt frihandel ‘fri’ for?

5. juli 2018 · Kl. 21:34 Nyhed

I en ny briefing sætter NOAH fokus på konsekvenserne af EU's handelspolitik og sætter spørgsmålstegn ved paradigmet om frihandel. International handel og investeringer har enorm betydning for den globale økonomi. På blot 25 år, fra 1990 til 2014, er omfanget af verdenshandelen mere end femdoblet fra 8.700 milliarder til 46.000 milliarder dollars. Global eksport var således ifølge Verdenshandelsorganisationen WTO 32 gange større i 2010 end i 1950. Ifølge WTO er mere end 200 frihandelsaftaler blevet vedtaget siden 1990’erne, og siden år 2000 er antallet af globale frihandelsaftaler steget eksplosivt. EU er en del af disse globale handelsstrømme og har været en motor for et stigende antal flere handels- og investeringsaftaler. På nuværende tidspunkt forhandler EU 20 handelsaftaler, mens 29 aftaler er på plads.

Find hele briefingen her.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!