Europæiske Miljøministre udfordrer Kommissionens kommende forslag om at deregulere nye GMO'er Men Danmark er top 2-lobbyist for deregulering i EU

17. marts 2023 · Kl. 12:54 Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. marts 2023 - På dagens møde i Det Europæiske Ministerråd for miljø anfægtede syv ministre sundhedskommissær Stella Kyriakides' kommende forslag om at udelukke en ny generation af uprøvede genetisk modificerede organismer (nye GMO'er, eller nu såkaldte "nye genomiske teknikker" eller NGT) fra den nuværende GMO-lovgivning.

Debatten om forslaget blev indledt af den østrigske miljøminister (1.a) på mødet, og ministeren udtrykte stor bekymring over Europa-Kommissionens tilgang til de nye GMO-metoder og de potentielle skadelige virkninger af en deregulering på naturen.

Mute Schimpf, madforkæmper hos Friends of the Earth Europe, udtaler:

"Miljøministrene har mere end nok grunde til at forkaste Kommissionens planer om at deregulere nye GMO'er og til at sætte Kommissionens risikable satsning i søgelys nu. Dereguleringen af nye GMO'er kan få vidtrækkende konsekvenser for naturen, så hvorfor smide 20 års vigtige sikkerhedsbestemmelser væk? Vi beder Kommissionen om at lytte til miljøministrenes bekymringer og til de + 400.000 EU-borgere, der har bedt om at bevare deres ret til at vælge, hvad de spiser og hvad de dyrker."

Ud over Østrig stillede seks andre ministre (Cypern, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Slovakiet, Slovenien og Ungarn) spørgsmålstegn ved Kommissionens tilgang og forslag og udtalte især kritik af følgende:

  • Forslagets udhuling af sikkerhedskontrollen af nye GMO'er (Østrig, Cypern, Ungarn, Luxembourg, Slovakiet og Ungarn)
  • Manglen på dokumentation og videnskabeligt velfunderede metoder i Kommissionens forberedende arbejde om nye GMO'er (Østrig, Cypern, Ungarn, Slovenien).

Ministrene opfordrede også til:

  • De kommende drøftelser i Rådet på EU-plan bør inddrage miljø-, sundheds- og landbrugsministerierne for at sikre, at alle aspekter i forbindelse med GMO'er afspejles i lovgivningen (Østrig, Cypern, Ungarn og Slovenien)
  • Mere forskning i hvordan biodiversiteten kan blive skadet af brugen af nye GMO'er (Østrig, Cypern, Luxembourg, Slovenien)
  • Strenge mærkningskrav skal opretholdes for nye GMO'er for at sikre gennemsigtighed for forbrugerne (Tyskland, Luxembourg).

 

Den danske situation

I kontrast til andre europæiske miljøministre, er Danmark og Holland de 2 lande, der presser allermest på, for at få dereguleret de nye GMO-metoder, for områderne planter, mikroorganismer og måske også for dyr. (3) For blot 10 år siden havde Danmark den økologiske førertrøje under Mette Gjerskov og Dan Jørgensen med tiltag som Økologisk Handlingsplan 2020, men i dag kan vi desværre konstatere, at Danmark har GMO-førertrøjen. NOAH spørger sammen med mange grønne organisationer i Danmark og internationalt, hvordan er dette sket i Danmark? (3)

NOAH skrev sammen med 8 organisationer til den nye Miljøminister i januar 2023 (3) og bad Magnus Heunicke om at gå ind i GMO-sagen, idet det også hører til hans ressortområde, idet GMO har potentialet til at sprede sig i naturen og til nabogrunde. Miljøministeren skrev venligt tilbage til os, at det er Fødevareministeren, der styrer udviklingen. (3) Derfor ved vi, at når Danmark er top 2 lobbyist for at deregulere de nye GMO-metoder, er det ikke Miljøministeriet men Fødevareministeriet, der kører denne linje. Fødevareministeriet bliver myndighedsbetjent af Landbrugsstyrelsen i GMO-anliggender i det åbne system, sammen med Aarhus Universitet, hvorfor sagen og retningen ligger hos dem. Hvorfor hjælper Landbrugsstyrelsen de danske bioteknologivirksomheder med at deregulere nogle af de nye GMO-metoder, eller som de nu udtaler skaber en "fremtidssikret regulering"? Har Landbrugsstyrelsen ikke en forpligtelse til at passe på natur og biodiversitet, og dermed på de næste generationer?

***

Notes:

[1]  https://video.consilium.europa.eu/event/en/26710 tryk derefter på dagsordenpunktet "AOB: Regulation of plants obtained by new genomic techniques"

[1.a]  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7054-2023-REV-1/en/pdf

Baggrund for punkt 1:

[2] Hør den danske delegations udtalelse fra Rådsmødet, fra tid kl. 18.22 og cirka 30 sekunder frem: https://video.consilium.europa.eu/event/en/26710

Tryk på dagsordenspunktet: "AOB: Regulation of plants obtained by new genomic techniques" før du trykker på Play, og så kan du se hele dagsordenspunktet, som startede kl. 18.12, og punktet varer cirka 20 minutter i alt.

[3] Brev til Miljøministeren fra 9 organisationer, januar 2023: https://www.noah.dk/nyheder/ni-organisationer-beder-miljoeminister-om-forhindre-deregulering-af-nye-gmoer-i-eu-0

Brev fra Miljøministeren, februar 2023: https://noah.dk/sites/default/files/2023-03/Brev%20fra%20milj%C3%B8minister%20Magnus%20Heunicke%20vedr.%20regulering%20af%20nye%20teknikker%20til%20dannelse%20af%20GMO%27er.pdf 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!