GMO, glyfosat, pesticider, modstand

GMO Nej til Glyphosat i EU

NOAH – Friends of the Earth Denmark har sammen med 38 europæiske organisationer skrevet et fællesbrev til EU-Kommissionen

24. maj 2016 · Kl. 10:53 Nyhed

Vi er bekymrede for den udbredte brug af glyphosat, og at stoffet med stor sandsynlighed får forlænget sin godkendelse i EU i disse dage. Glyphosat er det aktive stof i produktet, Roundup.

Vi opfordrer Kommissionen til, at en fornyelse af godkendelsen først sker, hvis det er blevet endeligt afvist, at glyphosat kan være kræftfremkaldende for dyr og mennesker.

På trods af, at det Internationale agentur for kræftforskning (IARC) for nylig har klassificeret glyphosat som sandsynlig kræftfremkaldende for mennesker, anbefaler EU-Kommissionen fornyet godkendelse for en 9 års periode.

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, har ikke overholdt gængs praksis på området i deres analyse, hvor de afviser at bruge IARCs konklusion.

Men vi undrer os over, at den danske regering lige fra start kun har henholdt sig til EFSAs vurdering, bl.a. i betragtning af at lande, som vi normalt sammenligner os med, som Sverige, Tyskland og Frankrig, enten stemmer imod eller undlader at stemme.

Vi opfordrer derfor den danske regering til at pålægge en mere kritisk holdning indtil glyphosat er undersøgt til bunds.

Læs: Fælles brev om Glyphosate 12. maj 2016

Netværket af underskrivere på brevet overrakte onsdag den 25. maj blomster til alle de lande, der ikke har stemt ja til en fornyelse af godkendelsen. På billedet ses overrækkelsen af blomster til Frankrigs miljøminister Segolène Royal.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!