ikke-gmo
ikke-gmo i fremtiden

Ny briefing Nye GMO'er, en risikabel distraktion for klima og fødevaresikkerhed

13. december 2022 · Kl. 14:00 Pressemeddelelse

Friends of the Earth Europe

Mediebriefing

***
NYE GMO'ER, EN RISIKABEL DISTRAKTION FOR KLIMA OG FØDEVARESIKKERHED
Ny briefing om hvorfor fjernelse af EU's sikkerhedsforanstaltninger for de nye GMO'er vil øge de direkte og indirekte trusler mod miljøet

***

Bruxelles, den 13. december - mens lederne samles til FN's konference om biodiversitet (COP-15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed) for at vedtage det, der undertiden kaldes en "Paris-aftale for naturen", er Europa-Kommissionen gået videre med dereguleringsplaner for en ny generation af genetisk modificerede planter (nye GMO'er). Friends of the Earth Europe's nye briefing viser, at nye GMO'er i virkeligheden er en miljømæssigt risikabel distraktion fra den virkelige løsning på naturgenopretning og fødevaresikkerhed [1].

I foråret 2023 vil Europa-Kommissionen foreslå at fjerne sikkerhedsbarrierer for planter, der er skabt ved hjælp af nye GMO-teknikker, herunder CRISPR-CAS9 [2]. Kommissionen, der er presset af Bayer-Monsanto og andre bioteknologivirksomheder, gentager virksomhedernes urealistiske markedsføringsanprisninger og synes parate til at acceptere de medfølgende miljørisici: at de nye GMO er mindre præcise end påstået; at de udgør en risiko i naturen, at de gener, der spredes til naturen er irreversibelt; at de udgør en trussel mod den økologiske sektor, og at de uundgåeligt vil intensivere det industrielle landbrug, som er en af hovedårsagerne til det store tab af biodiversitet.

Mute Schimpf, der er kampagnemedarbejder for fødevarer og landbrug i Friends of the Earth Europe, udtaler: "Embedsmændene må ikke smide 20 års vigtige sikkerhedsforanstaltninger væk. Er de virkelig parat til at ignorere borgernes krav om forsigtighed for at behage kemigiganterne, der giver samfundet en skæv historiefortælling med falske løfter og meget reelle miljøskader? Magt og ressourcer er bedre brugt til at fremme allerede gennemprøvede løsninger såsom f.eks. agroøkologi."

Friends of the Earth Europe opfordrer nu til:

  • At EU opretholder regulering af den nye generation af GMO'er under de eksisterende GMO-love, for at sikre, at nye teknologier gennemgår strenge sikkerhedskontroller og mærkning, før de markedsføres, som det er tilfældet i dag. 420.000 europæiske borgere kræver det [3]

  • At Miljøministrene sikrer streng sikkerhedskontrol, således at nye GMO-planter ikke bidrager til et dramatisk tab af arter og hele økosystemer.

  • At EU-Kommissionen endnu engang gennemfører en konsekvensanalyse, idet den første ikke var objektiv, idet den alene fokuserede på de nye GMO'ers påståede fordele, men undlod at tage de negative virkninger på miljøet med.

  • EU skal støtte reelle løsninger som f.eks. agroøkologi med henblik på et skift til virkelig bæredygtige landbrugssystemer.

Find rapporten: https://noah.dk/materialer/nye-gmoer-en-risikabel-distraktion-klima-og-foedevaresikkerhed 

***

[1] New GMOs, a risky distraction to climate and food security: https://noah.dk/nyheder/nye-gmoer-en-risikabel-distraktion-klima-og-foe…

[2] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques_en

[3] Keep new GM food strictly regulated and labelled: https://noah.dk/gmonejtak

briefing (16.06 MB)

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!