COP15 Op med målene EU!

10. december 2009 · Kl. 12:31 Pressemeddelelse

Op med målene EU!

EU er milevidt fra klimamål og må forpligte sig til at reducere udledningerne af drivhusgasser med mindst 40 % inden 2020 og uden brug af afladskøb.

EU rådet mødes torsdag‐fredag i Bruxelles for blandt andet at tage beslutning om reduktionsmål for EU's drivhusgasudledning og finansiering til udviklingslandes kamp mod klimaændringer. Beslutninger taget i Bruxelles vil få stor indvirkning for klimaforhandlingerne i København.

EU har til dato forpligtet sig til at reducere drivhusgasudledningen med 20 % inden 2020 i forhold til 1990 niveau. EU har meldt ud, at 30 %’s reduktioner kan komme på tale, alt afhængig af andre nationers forpligtelser. Ingen af målene er dog tilstrækkelige og indebærer desuden ineffektive kneb som brug af offsetting – også kaldet afladskøb. EU’s diskussioner er dermed langt fra de løsninger, der skal til for at sikre en retfærdig løsning på klimaproblemerne.
Europæiske regeringer har stadig ikke løst udfordringerne forbundet med reduktion af drivhusgasudledninger fra skovhugst

Nnimmo Bassey, formand for Friends of the Earth International udtaler: “African countries are among the most affected by climate change but have contributed the least to it.”

Han kræver desuden på vegne af udviklingslandene, at EU forpligter sig til mindst 40 % reduktioner uden afladskøb og at alle andre nationer, der har bidraget til udledningerne i samme grad følger EU’s eksempel.
40 % reduktioner i EU er ikke kun teknisk muligt, men også økonomisk fornuftigt viser et nyt studie foretaget af Stockholm Environmental Institute i samarbejde med Friends of the Earth Europe. ”Så der er ingen undskyldning for regeringernes manglende handling!” udtaler Sonja Mejster, Kampagneleder for Friends of the Earth Europe.

40 %’s reduktioner inden 2020 er det der ifølge videnskaben som minimum skal til for at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Det er samtidig, den slags reduktioner de industrialiserede lande skal levere for at betale tilbage på den klimagæld de nu er udviklingslandene skyldige. I modsat fald kan det besværliggøre en global klimaaftale, hvis budskabet er, at industrialiserede lande ikke er villige til at betale deres del af regningen. Meldingen fra EU mødet i Bruxelles i dag peger imidlertid på en udsættelse af den del af beslutningen, der vedrører reduktioner drivhusgasser, fordi EU kun vil reducere med 30 %, hvis andre nationer vil forpligte sig til samme niveau. Set i lyset af, at 30 %’s reduktioner, ifølge den britiske udenrigsminister David Miliband ikke har større økonomiske omkostninger end 20 %’s reduktioner, er der bestemt ingen grund til at udsætte en beslutning om at sætte målet op.

 

For mere information kontakt: Kommunikationsmedarbejder for NOAH ‐ Rikke Rasmussen på +45 21 68 18 05 eller Energi‐ og Klima talsmand Henning Bo Madsen på 51 26 03 68
 

NOAH og Friends of the Earth er vært for Københavns største klimaevent “Flood for Climate Justice” d. 12. december kl. 10 fra Halmtorvet til Christiansborg Slotsplads, hvor blåklædte mennesker vil oversvømme Københavns gader med meninger og håb om klimaretfærdighed. Den folkelige bølge skal vise politikerne, at befolkningen vil en bindende og retfærdig aftale.
 

NOAH er en dansk miljøbevægelse, der har netværk over hele landet. Internationalt er NOAH en del af Friends of the Earth International, som er Verdens største netværk af græsrodsbevægelser inden for miljø. For mere information se www.noah.dk og www.foei.org.
 

Noter:
Et nyt studie publiceret af Friends of the Earth Europe og Stockholm Environmental Institute d. 1. december 2009 beviser for første gang, at Europa kan opnå mindst 40 % hjemlige reduktioner inden 2020 uden at ty til falske løsninger som biobrændstof til transport, atomkraft eller CO2 lagring. Find hele rapporten her: www.foeeurope.org og www.sei‐international.org/climateshareeurope

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!