klimavalg

Klimavalg Rul klimaskadelige afgiftslettelser tilbage

Klimapolitik handler om andet end vindmøller og elbiler. Energipolitikken er ikke det eneste, der påvirker klimaet. Det gør transportpolitikken så sandelig også. Og her kan vi se en ret markant forskel på blå blok og rød blok – både når vi skuer tilbage og når vi ser fremad.

24. maj 2019 · Kl. 12:09 Pressemeddelelse

I tilbageblik har den siddende regering, støttet af DF, stået for en hel række af klimaskadelige politikker – lige fra øgede hastighedsgrænser over markante sænkninger af afgifterne på biler til promoveringen af en broforbindelse over Kattegat og markante udvidelser af motorvejsnettet.

Rul klimaskadelige afgiftslettelser tilbage

Når der er noget, man ikke ønsker, er det en god idé at gøre det dyrere – og når vi ønsker at nedbringe emissionerne fra transportsektoren, bør vi derfor tilbagerulle de store lettelser i beskatningen af diesel- og benzinbiler til niveauet før 2007. Samtidig skal der større afgifter på benzin og diesel, for i løbet af de sidste 30 år er benzinafgiften kun sat helt ubetydeligt op og er slet ikke fulgt med indkomststigningen. Benzin- og dieselafgifter bør sættes op med 1 krone pr. liter pr. år i 5 år.

Højere afgifter på biler, benzin og diesel vil dæmpe transportsektorens udledninger. Forhøjelse af benzinafgiften vil tilskynde folk til at begrænse bilkørslen, køre mere besindigt, købe mindre biler eller vælge kollektiv transport eller cykel. På den måde kan den enkelte bilist helt eller delvist neutralisere en forhøjelse af benzinafgiften. Samtidig er det alt sammen noget, der vil begrænse transportens emissioner og mindske trængslen, så der ikke konstant kræves udbygning af vejnettet.

Afgiftslettelserne må ses i sammenhæng med de foreslåede øgede investeringer i veje og broer (læs mere her og her). Det passer jo sammen som fod i hose: flere biler, flere veje, flere biler, flere veje …. Det er en ond cirkel, der bestemt ikke passer ind i den fremtid, vi ønsker.

Hvad vil partierne:

Der er kun to partier, Alternativet og Enhedslisten, der har en klart formuleret politik om, at de seneste års forringelser i afgifterne på biler skal rulles tilbage. Det er samtidig de eneste to partier, der har en politik for at lade afgifterne på benzin og diesel stige. Desuden vil begge partier tilbageføre højere beløb til borgere via den grønne check.

Når det kommer til roadpricing, ønsker Alternativet, Enhedslisten, Klaus Riskær Pedersen og SF at indføre dette hurtigst muligt, mens Radikale og Konservative ønsker dette “på langt sigt”.

Læs mere – også om partiernes holdninger – her:

Afgifter på biler og brændstoffer
Bro over Kattegat - nej tak
Vi har store veje nok
Lavere hastighed på vejene
Skal elbiler støttes?

Læs mere på noah.dk/klimavalg

Politikerne taler hele tiden om 2050. Men dette fjerne år er - som filmen her viser - ikke særlig interessant: det er indsatsen i de nærmeste år, der er vigtig.

Atmosfæren reagerer på den samlede mængde af udledninger fra industrialiseringens begyndelse til i dag og videre frem, så længe som der udledes flere drivhusgasser, end der optages i planter, jord og sediment via naturlige processer.

{"preview_thumbnail":"/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/3sYlA3JtMws.jpg?itok=MRMVtyUj","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=3sYlA3JtMws","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsivt)."]}

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!