motorvej

Nej til Ring 5 Spild ikke 6,6 milliarder

NOAH finder det meningsløst, at bruge så mange penge på et anlæg, der vil lægge beslag på store arealer, ødelægge naturværdier, forøge støjbelastningen (der i forvejen er voldsom i Storkøbenhavn) og undergrave den kollektive trafik. Et sådant anlæg er også i modstrid med ambitioner om at reducere energiforbruget og CO2-udslippet.

20. januar 2019 · Kl. 19:35 Pressemeddelelse

Trafikminister Ole Birk Olesen og nogle kommuner puster igen luft i en Ring 5 motorvej. Der har igennem tiden udviklet sig en kraftig modstand mod projektet. Man undlader tilmed at nævne noget om pris og andre forhold omkring et så indgribende anlæg. 

Forbindelsen blev undersøgt i 2013. Pris for en sydlig del blev dengang sat til 4-6,6 mia kr.

Hvis man råder over et sådant beløb bør det bruges til give befolkningen et bedre kollektivt trafiktilbud. Det skal ikke bruges til at næsten tomme pendlerbiler kommer en smule hurtigere frem. Der er i gennemsnit kun 1,05 person i de pendlerbiler, der er tale om. 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!