NOAHs søsterorganisation Friends of the Earth Brasilien turnerer Europa for at stoppe den omstridte EU-Mercosur handelsaftale mellem EU og fire lande i Sydamerika. Vi giver ordet til dem!


I nedenstående seks vidnesbyrd vil du høre nogle af de mange argumenter mod handelsaftalen, der populært kaldes 'biler for bøffer aftalen'. Løsningerne på klima- og miljøkriserne er hverken biler eller bøffer - og det er kun toppen af isbjerget, når vi taler om EU-Mercosur aftalen. Læs mere om Mercosur her.

 Luana Hanauer fra Friends of the Earth Brasilien

Graciela de Almeida fra de jordløses bevægelse, Movimento Sem Terra (MST)

Emiliano Maldonado, advokat for de jordløse arbejderes bevægelse i Brasilien

Raiara Pires, leder for Brasiliens anti-minedrift organisation MAM Nacional

Kaingang Kreta, oprindelig folks leder

Kerexu Yxapyry's fra Brasliens ministerium for oprindelige folks rettigheder