• Rapport
  • 28 sider

Forbrugets reelle pris - EU's landfodaftryk

EU forbruger mere end sin retfærdige andel af verdens land. I 2010 blev 269 millioner ha land anvendt til at tilfredsstille EU's behov bare for landbrugsprodukter og tjenesteydelser.

18. november 2016 · Kl. 14:52 Materiale

EU bruger 43 % mere land end det tilgængelige i EU til at understøtte forbruget af landbrugsprodukter og tjenesteydelser. Det svarer til et område på størrelse med Frankrig og Italien, anvendt uden for grænserne. Det betydelige forbrug af land uden for EU hænger potentielt sammen med omfattende negative sociale og miljømæssige konsekvenser. Forvaltning af delte globale landressourcer er afgørende for at beskytte naturområder og essentielle økosystemer og for at sikre ligeligt forbrug af land mellem globale borgere og inden for planetens grænser.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!