Peasants struggles International day

International bondedag Bønder søger madsuverænitet

17. april 2020 · Kl. 11:29 Nyhed

Bønderne sørger for vi bliver mætte, selv i tider med pandemi

I dag, den 17. april, er den internationale dag for bøndernes kamp. Hvert år mindes grupper og organisationer rundt om i verden undertrykkelsen af en gruppe jordbrugere i Brasilien. På denne dag i 1996 dræbte militærpolitiet i delstaten Pará bønder organiseret i bevægelsen for jordløse landarbejdere, som krævede adgang til jord og retfærdighed.

17. april er en vigtig lejlighed til at udtrykke tak til de millioner af mennesker, der muliggør at vi har mad på vores tallerkener: Bønder, fiskere, hyrder, jægere og samlere producerer 70 % af al mad i verden.
I år, midt i Corona-krisen, værdsætter vi deres vigtige arbejde mere end nogensinde.

Mens mere end 90 % af Europas bedrifter er familiebedrifter, tegner ikke-familiemedlemmer sig for to tredjedele (66 %) af arbejdsindsatsen i landbruget - dette inkluderer hovedsageligt sæsonarbejdere, der til tider arbejder under usikre forhold. Desuden udgør små bedrifter på mindre end 10 ha 80 % af alle bedrifter. Både småskala jordbrugere og sæsonarbejdere arbejder hårdt og kæmper for at få enderne til at mødes på samme tid.

Midt i en global sundhedskrise står vi i fuld solidaritet med dem, der udgør frontlinjen, dem der vil blive hårdest ramt, hvis vi ikke handler kollektivt: bønder, oprindelige folk og migrerende arbejdstagere med ringe eller ingen adgang til folkesundhedssystemer og især mennesker, der lever uden pålidelige vand-, mad- og sanitetssystemer og uden muligheder for at undgå infektion.

I de sidste uger har tusinder af landbrugsmedarbejdere manglet i markerne i flere europæiske lande. Corona-krisen viser, hvor skrøbeligt vores globaliserede fødevaresystem er.

Vi må se på de grundlæggende årsager til de forskellige sammenhængende kriser, vi står overfor. Hvis vi fortsætter som sædvanlig, vil vi ikke formå at modstå fremtidige kriser som klima- og biodiversitetskriserne. Det haster med at ændre fødevaresystemet.

  • Det er essentielt, at fødevare- og landbrugssektoren omformes inden for en menneskerettighedsramme i stedet for at blive betragtet som global investeringsmulighed. Dette betyder at jordbrugere får rimelige priser for deres produkter, at landbrugs- og fødevarearbejdere får fair indkomster og begge opnår forbedrede arbejds- og levevilkår, da de udfører tungt og væsentligt arbejde, der brødføder vores samfund.

  • Det er også essentielt at omlægge til agroekologi og stoppe ødelæggelsen af natur, skove og biodiversitet, da disse er de vigtigste årsager til pandemier og sygdomme som COVID19.

  • Bestræbelserne på at beskytte naturen skal opskaleres hurtigt: vi må skære ned på vores brug af landbrugsområder til soja, palmeolie, kød; reducere vores overforbrug, reducere subsidier til og øge beskatningen for industrielt og kemisk baseret landbrug, styrke og gennemføre love for at beskytte naturen.

Med få ord - vi er nødt til at opbygge madsuverænitet.

Coronakrisen bør ikke bruges af EU og nationale beslutningstagere til at svække miljølovgivningen. Tværtimod gør krisen det endnu mere tydeligt, at holistiske og langsigtede reaktioner på alle miljø- og sundhedskriser skal koordineres. Med den samme beslutsomhed, som de politiske beslutningstagere bekæmper COVID19-pandemien, er de nødt til at ændre vores landbrugs- og fødevarepolitik ved at udvikle politikker, der garanterer lokal, sund og bæredygtig produktion i hænderne på små og mellemstore jordbrugere til rimelige priser og som fremmer lokal maddistribution på kommunalt niveau.

Miljøpolitikken sikrer i sidste ende vores overlevelse på jorden.

Millioner af eksempler beviser, at lokal fødevareproduktion uafhængigt af globale kæder og forsyning er mere modstandsdygtige over for skadedyr, bruger flere forskellige afgrøder og bæredygtige husdyrbrugssystemer og forårsager mindre drivhusgasemissioner - det er grunden til, at vi vil udtrykke tak og støtte til alle små bæredygtige producenter i Europa.

På denne 17. april siger vi #StayHomeButNotSilent og opfordrer til #PeasantsRights over hele verden!

 

" "

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!