Brintbombe 1000 gange stærkere end atombomben over Hiroshima
Sprængning af brintbombe over Bikini atollen i 1954 (US Government photo)

Atomvåben Forbyd atomvåben

21. september 2020 · Kl. 18:04 Nyhed

FN’s Generalforsamling vedtog den 7. juli 2017 en traktat, som forbyder alle atomvåben. Traktaten pålægger de lande, der underskriver og ratificerer den, ikke under nogen omstændigheder at udvikle, afprøve, fremstille eller på anden måde anskaffe sig eller lagre atomvåben.

Traktaten, TPNW - Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - forbyder enhver anvendelse af atomvåben og ulovliggør trusler om anvendelse af sådanne våben. Landene forpligter sig til ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben.

122 af FN’s medlemslande, det vil sige to tredjedele, stemte for traktaten. Ét land stemte imod og et andet land undlod at stemme, mens et mindretal på 69 lande boykottede både forhandlinger og afstemning om forbuddet. Heriblandt Danmark.

NOAH har været med til at tage initiativ til en kampagne for, at Danmark tilslutter sig denne FN-traktat og et Borgerforslag med denne ordlyd:

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017.

Folketinget skal derfor i denne folketingssamling iværksætte en proces, således at regeringen kan underskrive og Folketinget senere ratificere en dansk tilslutning til traktaten.

 STØT borgerforslaget her (husk NemID).

Kampagnen, der blev sat i gang den 6. august, 75-årsdagen for atombomben over Hiroshima, vil oplyse om farerne ved atomvåben og den voksende fare for, at de vil blive anvendt trods 35 års international indsats for at reducere antallet af disse masseødelæggelsesvåben.

Læs mere her: http://www.atomvaabenforbud.nu/

TPNW-visitkort

 

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!