miljøsk64

Magasin Farvel til Miljøsk og goddag til nyt digitalt NOAH-magasin om bæredygtig omstilling

Miljøsk nr. 64 er på trapperne og stiller spørgsmålet: Har 45 år med dansk miljøbevægelse gjort nogen forskel? Det bliver samtidig det sidste nummer af Miljøsk. I stedet barsler NOAH i løbet af 2013 med et nyt, digitalt magasin, der fortsætter med at præsentere nye perspektiver på miljødebatten.

9. april 2013 · Kl. 15:23 Nyhed

Omdrejningspunktet for det nye magasin vil være vækstsamfundets nedbrydende konsekvenser og visionerne om bæredygtig omstilling af samfund og økonomi. Magasinet tager afsæt i erkendelsen af, at vores nuværende model for samfund og økonomi er uholdbar. Vore børn og børnebørns fremtid er truet af et fortsat voksende forbrug af knappe ressourcer og en stigende belastning af naturens økosystemer. Ligeledes bygger den materielle rigdom i vores del af verden på global ulighed i livsvilkår og adgang til ressourcer.

Reel bæredygtig udvikling

Omstillingen til et bæredygtigt samfund, der på samme tid respekterer naturens bæreevne og sikrer alle mennesker på kloden fair og lige muligheder for at skabe et godt liv, kræver gennemgribende forandringer på alle planer; inden for naturforvaltning, økonomi, samfund, hverdagsliv, forbrug og produktion. Krisen kalder desuden på nytænkning af demokrati og borgerinddragelse.

Det nye tidsskrift vil kvalificere, inspirere og provokere til nytænkning og debat om den svære, men helt nødvendige omstilling. Fokus er både på udvikling af visioner og mål for en reel bæredygtig udvikling og på de forandringer, som er nødvendige for at erstatte den blinde tro på fortsat vækst i økonomi, forbrug og produktion som altings mål. Samtidig belyser tidsskriftet systemkrisernes baggrund og årsager.

Første nummer planlægges til udgivelse i efteråret 2013. Hold dig orienteret på NOAHs hjemmeside www.noah.dk eller send en mail til noah@noah.dk og få direkte besked.

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 17.000 i 2021). Tusind tak!