CO2-historien

grøn dannelse i praksis

'CO2-historien' er én ud af fire underemner i undervisningsmaterialet 'Vi deler én klode' henvendt til 3.-4. klasse. De andre er 'yndlingsmad', 'vores ting' og 'biodiversitet'

Dette underemne skal gøre eleverne kloge på CO2, og hvad der sker, når der er for meget af den i vores atmosfære. Niveauet er meget let tilgængeligt for alle, så hverken du som underviser eller eleverne behøver være eksperter på de planetære grænser og mængden af CO2 i atmosfæren. CO2-historien skal kun bidrage til en forståelse af, at der er noget, der hedder CO2, og at det ikke er for godt, at der er for meget (eller for lidt) af den i atmosfæren.

Anbefalet tid

1 lektion (45 minutter)

Forberedelse

Du skal bruge: 

  • CO2-historien: CO2-historien.docx
  • Papir til alle elever
  • Materialer til at tegne og farvelægge med til alle elever
  • Tavle til at illustrere, hvad drivhuseffekten går ud på (kan også findes som video på youtube, vi anbefaler denne fra Energimuseet)

Verdensmålene

Da den nuværende, store udledning af CO2 er et centralt problem for bæredygtigheden på globalt plan, kan mange af Verdensmålene fungere som bud på løsninger på problemet. Vi har dog valgt disse tre eksempler: 

#7: Bæredygtig energi
Mål 7 om bæredygtig energi er medtaget, fordi det er et mål om, at vores udledning af CO2 bringes markant ned og at brugen af vedvarende energikilder som sol, vind og termisk energi øges, så fossile brændsler, langsomt kan udfases. 

#11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 11 om bæredygtige byer kan bruges til at snakke om, hvem og hvor det er, der svines mest. Byerne er store energicentre, med massevis af butikker, der bidrager til overforbrug af alt fra mad til tøj til teknologi, og det er her, mennesker stimler sammen, kører rundt i biler, tænder for varmen i tusindvis af gamle lejligheder, køber alt, hvad hjertet kan begære - kort sagt, er storbyer slaraffenland for CO2-udledende adfærd. Det sigter dette mål efter at ændre på. 

#12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion sætter fokus på problemerne ved overforbrug og hurtig masseproduktion verden over. Dette mål handler både om socialt ansvar, men også om at reducere de enorme klima- og miljømæssige omkostninger, som forbrug og produktion medfører i dag. Målet sætter stort fokus på genanvendelighed i alle produktioner.

Forløbet

Du kan opbygge forløbet på følgende måde:

  1. Forklar CO2-udledning og drivhuseffekten enten ved at vise en video eller tegne og fortælle selv for eleverne. 
  2. Læs CO2-historien højt for eleverne (opfordre gerne eleverne til at stille spørgsmål, hvis de ikke forstår nogle ord undervejs). Imens skal eleverne tegne illustrationer til historien.
  3. Lad eleverne færdiggøre deres tegninger og læs eventuelt historien højt igen. 
  4. Hæng tegningerne op i klassen, hvis der er plads til det.
  5. PERSPEKTIVERING: Kortet nedenfor illustrerer opdelingen af verden i Nord (blå: de mest industrialiserede og således mest CO2-udledende) og Syd (rød: de mindst industrialiserede og således mindst CO2-udledende). Tal afslutningsvist med eleverne om, hvilke lande, der udleder mest CO2 og hvorfor samt om, hvordan vi i Nord kan være med til at reducere vores egne udledninger. Tag gerne udgangpunkt i Verdensmålene ovenfor og relater dem til det, børnene har lært ud fra CO2-historien. Du kan også bruge de andre temaer 'yndlingsmad', 'vores ting' og 'biodiversitet' til at illustrere, hvorfor vi udleder meget CO2, og ikke mindst, hvordan vi kan reducere vores udledninger.

Nord - Syd