'Vores ting' udstillingen

vores ting

'Vores ting-udstillingen' er én ud af fire underemner i undervisningsmaterialet 'Vi deler én klode' henvendt til 3.-4. klasse. De andre er 'yndlingsmad', 'CO2-historie' og 'biodiversitet' 

I dette underemne skal eleverne reflektere over, hvor mange ting vi har adgang til i Danmark. Opgaven er simpel; tegn det du ejer, én ting på hver lap papir. Én efter én bliver de små lapper til en fælles udstilling, hvor vi kan se, hvad vi i fællesskab ejer. Vi håber, dette visuelle input kan fremprovokere spørgsmålet; har vi brug for alt det? 

Anbefalet tid

1 lektion (45 minutter)

Forberedelse

Du skal bruge: 

  • Mange små papirsfirkanter (evt. post-its)
  • Farver til alle elever
  • Lærertyggegummi (ikke hvis I bruger postits)

Alternativt kan eleverne i fællesskab male ting på et lærred eller et stort stykke pap, så tingene bliver samlet i ét billede.

Verdensmålene

#10: Mindre ulighed
​​​​​​Dette Verdensmål tager fat i problemet omkring den voksende ulighed i hele verden og vil søge at nedbringe uligheden væsentligt inden 2030. Verdens fattige skal modtage mere støtte og de globale finansielle markeder og institutioner skal overvåges og reguleres i langt højere grad. Verdensmålet kan bruges til at snakke om, hvordan der eksisterer ulighed overalt i verden ved at tage afsæt i udstillingen. De fleste mennesker i verden kommer højst sandsynligt aldrig til at eje bare fem af de ting, klassen ejer. Og hvad med i Danmark? Tror eleverne, at der er nogen, der ikke har råd til alle de ting, der er blevet tegnet? Eller er der måske også mennesker, der har meget mere end klassen? Og bliver man egentligt glad af at eje alle de ting? 

#12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål nummer 12 fokuserer på produktionen af tøj, mad, teknologi - TING, og hvordan denne skal gøres både mere social og miljømæssig bæredygtig. Hver gang, man køber noget nyt, har det været i gennem en produktionsmølle af en eller anden art, og ofte har tingen rejst mange kilometer, der er blevet brugt vigtige naturressourcer og flere folk har haft tingen i hænderne og er blevet betalt for det - oftest for lidt. I disse tider taler man meget om genbrug, og også dette mål understreger vigtigheden af at bruge materialer igen og igen. Hvor ville eleverne gøre af tingene i deres udstilling, hvis de en dag gik i stykker? Ville de kunne bruges til noget andet? I NOAH har vores bud på en løsning på de gældende forbrugs- og produktionsproblemer i mange år været: Overforbrug kan aldrig blive bæredygtigt. 

#16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Dette mål er meget bredt og sigter helt generelt mod fred og retfærdighed i verden. I dag er det nemt at udnytte mennesker i det Globale Syd - blandt andet som dårligt betalt arbejdskraft. Hvis flere mennesker havde adgang til stærke institutioner, der kunne varetage deres rettigheder og sikre, at disse ikke bliver overskredet i deres arbejde, ville produktionsforholdene for mange af de ting, vi nyder godt af i det Globale Nord bliver markant forbedret. I dag er det for nemt for store multinationale selskaber at drive rovdrift på menneskers arbejdskraft og naturen i deres områder, hvilket opfyldningen af dette Verdensmål kan sætte en stopper for. For som det er lige nu, kan man let finde et par jeans til 200 kroner stykket i diverse kædebutikker, og det er ikke i nærheden af at være en fair pris, når man medregner naturressourceforbruget i produktionen, de mange kilometer sådan et par bukser flyver eller sejler, eller hvad en syerske som minimum bør tjene for at kunne have et godt liv.

Forløbet

Opbygningen af underemnet: 

  1. Snak i fællesskab om, hvor meget i ejer. Hvad er der i hvert rum i jeres hus? Hvad ejer I, som ikke er inden i huset?
  2. Eleverne skal nu tegne alt det de ejer og sørge for, at de ikke tegner det samme. Lav evt. en fælles liste på tavlen, som eleverne kan krydse af på eller tilføje på, hver gang de går i gang med en ny tegning.
  3. Lav en fælles udstilling (se billede til inspiration eller gør det på jeres egen måde).
  4. PERSPEKTIVERING: Reflekter med eleverne over, hvad alle tingene siger om os. Er vi rige? Måske ikke i forhold til en dansk kontekst, men hvad med andre lande globalt? Skriv eventuelt disse refleksioner ned og hæng op som en forklarende 'tavle' ved siden af udstillingen. 

ulighed

I kan diskutere global ulighed og tale om, at dem der laver vores ting ofte bor langt væk og er meget fattige. Billedet viser rige og fattige bykvarterer klods op ad hinanden, men normalt er den globale ulighed usynlig for os.

Tin mining

Ofte er vores ting et resultat af fattige menneskers hårde arbejde - nogle gange er børnearbejde endda involveret i fremstillingen af vestlige dagligdagsprodukter. Her ses en ung dreng, der graver efter tin i Bangka Island, Indonesien. Denne tin bruges til mobiltelefoner i Danmark, men tinudvinding ødelægger jorden i Bangka Island, så indbyggerne ikke kan dyrke grøntsager til sig selv (Foto: Friends of the Earth international)