stop industrial agriculture

European Days of Action Landsmøde mod industrisvin og for et grønt, retfærdigt landbrug

NOAH og miljøforeningen Tuse Næs inviterer til landsmøde den 28. oktober som del af en fælles opfordring fra civilsamfundsorganisationer i 20 europæiske lande, der afholder aktionsdage i weekenden. Mødet er åbent for alle, som arbejder eller ønsker at arbejde mod den industrielle svineproduktion og for et grønt, retfærdigt landbrug i Danmark. Aktionsdagene mobiliserer borgere forud for at EU’s landbrugsministre skal mødes og forhandle EU’s fælles landbrugspolitik den 19. november

26. oktober 2018 · Kl. 12:09 Pressemeddelelse

Forhandlingerne af EU’s fælles landbrugspolitik er skudt i gang og sociale bevægelser over hele Europa har derfor slået sig sammen under navnet Good Food Good Farming (GFGF) for at påkalde fundamentale ændringer i landbrugs- og fødevaresektoren.


FN har estimeret, at hvis vi fortsætter med at drive landbrug på den konventionelle måde vi gør i dag, vil vi have opbrugt verdens frugtbare jord inden 60 år.


”Dokumentationen for, at et grundlæggende skift er nødvendig, er i dag ”overvældende””, konkluderer International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES). Forskerne påpeger at der er særlige problemer knyttet til det industrielle landbrug, der kennetegnes af input-intensive monokulturer:


”Den ensretning, der er kernen i disse systemer der dominerer landsbrugslandskabet, og deres afhængighed af kunstgødning, pesticider og forebyggende brug af antibiotika, fører til systematisk negative resultater og sårbarhed”.


GFGF afholder den 27.-28. oktober European Days of Action, hvor landmænd, organisationer, aktivister og borgere fra omkring 20 lande går sammen om at kræve, at EU lægger om til et grønt landbrug, der ikke forfordeler industriel landbrugsproduktion og sikrer mennesker tryg og sund mad uden at gå på kompromis med miljøet.


Som en del af European Days of Action inviterer NOAH og miljøforeningen Tuse Næs til landsmøde om vejen frem mod et grønt og retfærdigt dansk landbrug uden industriel svineproduktion. Til landsmødet mødes landmænd, aktivister og enkeltpersoner for at udveksle idéer og finde ud af, hvordan man bedst kan støtte hinanden i kampen for et bæredygtigt landbrug uden industriel svineproduktion.


Klimaplan og EU-udspil uden ambitioner


I den nye klimaplan som regeringen publicerede i oktober, lægges ikke op til at indføre strammere reguleringer af landbruget. Klimaplanen har heller ikke adresseret kødproduktionens rolle i Danmarks klimaaftryk, og har ikke lagt op til nogen reduktion i animalsk produktion. Også Europa-Kommissionen har med sit udspil til landbrugspolitik ikke lagt op til nedsættelse af den animalske produktion og mangler generelt grønne og sociale ambitioner. Derfor ønsker NOAH at lægge øget pres på politikerne og engagere borgere og landmænd i en omstillingsproces.


”Det er tragisk, at regeringen har valgt ikke at tage landbrugets store del af klimaaftrykket alvorligt.  Det er ikke bæredygtigt, at landbruget står for en tredjedel af Danmarks totale klimaaftryk og EU bruger 1,5 gange så meget landbrugsareal som er tilgængeligt inden for regionen. Aftrykket og forbruget af land hænger hovedsagelig sammen med omfattende animalsk produktion, der optager næsten tre-fjerdedel af EU's landbrugsjord”, udtaler Natalia Lehrmann, der arbejder med research og kampagne for NOAH.


I dag forfordeler EU's fælles landbrugspolitik storskala, industrielle landbrug. Stadig større dele af EU's jord ejes at multinationale selskaber, og i dag modtager 20 procent af EU's landbrug 80 procent af støtten. Kun 3 procent af gårdejerne ejer over halvdelen af EU’s landbrugsjord. Derudover er vi vidne til et voldsomt fald i antallet af små gårde. Mellem 2003 og 2013 er en tredjedel af de små landbrug blevet nedlagt. Ikke desto mindre lægger Europa-Kommissionen med sit forslag ikke op til omfordeling af støtten.


“Det er en skandale at samtidig med, at vi står i en stor miljøkrise, er det store industrielle gårde og store selskaber, der modtager hovedparten af EU's landbrugsstøtte. Sammen med organisationer fra hele Europa står vi derfor sammen og kræver at EU's landbrugsministre skaber et bedre mad- og landbrugssystem, der tager hensyn til mennesker over hele Europa, i stedet for store selskaber,” Verena Günther, Koordinator for European Days of Action Good Food Good Farming.


Det er mange grunde til at engagere sig mod det industrielle landbrug. Den industrielle svineproduktion er en kilde til antibiotikaresistente MRSA-bakterier, det udkonkurrerer mindre landmænd, der passer bedre på miljøet og sørger for jobs på landet, og den er blandt andet skyld i import af soja til dyrefoder, som har negative miljømæssige og sociale konsekvenser i det globale Syd i form af afskovning og dårlige produktionsforhold for lokalbefolkninger. Landbruget har samtidig en stor betydning for den biodiversitetskrise vi står i. Der er tale om en masseuddøen af arter, som ikke er set i samme omfang siden dinosaurernes uddøen.


 


Læs NOAH og Frie Bønder - Levende Lands rapport, der analyserer årsager til og løsninger på problemer i landbruget og kommer anbefalinger til, hvilke tiltag, der bør iværksættes: En grøn og retfærdig madpolitik


This project has been funded with support from the European Commission. This event reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


eu

Støt NOAH

Din støtte er altafgørende for, at vi kan levere et stykke arbejde, der gør en forskel

Ved at støtte NOAH bidrager du til kampen for en retfærdig, bæredygtig og solidarisk verden. Din støtte betyder, at vi kan arbejde uafhængigt, opnå større indflydelse og organisere flere kloden rundt.

Du kan nemt oprette en fast støtte via betalingsservice.

Eller du kan fx støtte via MobilePay eller bank. Hvis du opgiver dit cpr.nr. ved indbetalingen er din gave fradragsberettiget (op til kr. 18.300 i 2024). Tusind tak!