Trafikbogen

Kort om denne hjemmeside

Der skrives meget om trafik i danske medier, men det er ofte dem med den største interesse i mere biltrafik og flere veje, der har ressourcer til at fastholde et vedvarende pres på trafikpolitikken. Derfor bliver trafikinvesteringerne i stor udstrækning orienteret i den retning. 

Udsagn fra disse stærke magtinteresser i privat og offentlig regi får hyppigt lov til at stå uimodsagt i medierne, fordi borgere, der måtte være uenige eller skeptiske ikke har ressourcer og let adgang til at undersøge sammenhængene og evt. imødegå udsagnene. Store danske trafikinvesteringer sker derfor i mange tilfælde på et mangelfuldt beslutningsgrundlag og uden en ordentlig offentlig debat. Trafikinvesteringerne trækker tilmed ofte udviklingen i anden retning end de målsætninger, som Folketinget har besluttet på trafik- og miljøområdet.

I Miljøorganisationen NOAH får vi mange henvendelser om trafik og har konstateret, at der er brug for en let tilgængelig viden om trafik, der kan medvirke til at gøre trafikdebatten og trafikpolitikken demokratisk og orienteret i retning af at forbedre miljøet, nedbringe energiforbruget, øge sikkerheden og højne serviceniveauet for de trafikantgrupper, som i dag er dårligt stillet. Når folk bliver spurgt om trafik i meningsmålinger er det som oftest en sådan udvikling de ønsker, men i praksis får de flere veje, dårligere offentlig trafik, højere billetpriser og større trafikbelastninger.

Oplysninger om trafik og miljø findes i dag ikke samlet, men spredt rundt omkring hos myndigheder, forskningsinstitutioner og organisationer i ind- og udland.

Som et forsøg på at gøre viden om trafikale sammenhænge, facts og meninger lettere tilgængelig for alle er dette elektroniske opslagsværk udarbejdet. På hjemmesiden er der henvisninger til mange forskellige meninger og holdninger.

Jeg håber, at tankerne om en mere menneskevenlig trafikpolitik vil vinde større indflydelse på trafikpolitikken og være stærkere end de interesser, der blot vil have mere asfalt og mere biltrafik.

Jeg håber, at hjemmesiden vil være med til at demokratisere trafikdebatten. Forslag til forbedringer er velkomne, idet et sådant projekt aldrig bliver færdigt. Forslag kan sendes til noahtrafik@noah.dk

Med venlig hilsen
Ivan Lund Pedersen
Redaktør

Alfabetisk oversigt:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A

Arealforbrug - kapacitet for busser, tog, cykler, fodgængere, biler og parkering. Råstofbehov.

 

Arriva

B

Banetrafik, infrastruktur, serviceniveau, operatører, internationalt, historik m.v.

BAT - trafikselskabet for Bornholm

Befordringfradrag, kørselsgodtgørelse m.v.

Benzinafgifter, benzinpris

Bil- og vejlobby m.m.

Bilafgifter. m.m.

Bilreduktion, m.v.

Bilisme - bilsalg, bilejerskab m.m 

Biobrændstof - agrobrændstoffer

Bustrafik

Byplanlægning, landsplanlægning,  trafik og byøkologi

Bæredygtig trafik m.m.

Børn og trafik

C

CO2 udslip - klima

Cost - benefit analyser. Se også under samfundsøkonomiske beregninger. Teknik eller trafikpolitik ?

Cykeltrafik

D

Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Dansk Vejforening

Delebiler

DSB

E

EEA. European Environment Agency. København

Egholmmotorvej. Planer om en sådan motorvej vest om Aalborg. Se under Aalborg

El-biler

Energiforbrug til transport

England

Erstatning og offentlige omkostninger

EU´s transportpolitik m.m.

F

Fingerplanen undergraves af store vejprojekter

Flytransport

Femer Bælt

Fodgængere

Folkesundhed

Forenede Danske Motorejere

Forskning

Frederiksberg

Frederikssund - motorvejsdiskussion

Fremkommelighed

Fynbus - trafikselskab for den fynske del af Region Syddanmark

Færdselsloven m.v.

Færdselssikkerhedskommissionen m.v.

G

Globalt - Transport i globalt perspektiv

Godstransport

 

H

Handicappede trafikanter, Ulykker

Hastighed

Havnetunnel og Lynetteholm

Hovedstadsområdet

Hærvejsmotorvej

I

 IDA. Ingeniørforeningen i Danmark

Infrastrukturaftale af 28. juni 2021. Danmark Fremad

 

J

Jyder mod overflødige motorveje

K

Kalundborgmotorvej - strækningen fra Regstrup til Kalundborg. En forudsætning for en Kattegatforbindelse.

Kattegatforbindelse

Klima

Kollektiv Trafik

København

 

L

Landsplanlægning - byplanlægning

Letbaner, Light Rail - se også under Sporvogne

 

Lokalbanerne

 

London

Luftforurening

 Lynetteholm - havnetunnel

M

Metro

Metrosystemer og bybanesystemer i hele verden

Miljøafgift for bykørsel m.m.

Miljøhåndboken - Norsk opslagsværk om trafik- og miljøtiltag i byområder

Mobility Management

Motion

Motorveje m.m.

Motorveje - udlandet - kritiske røster m.m. bl.a.

Motorvejsforkæmpere i udlandet bl.a.

MOVIA. Trafikselskab for Sjælland og Lolland Falster

N

NOAH

Nordjylland

Nordjylland

Norge

O

Omfartsveje

Omfartsveje giver ikke nogen garanti for større trafiksikkerhed i området - samlet set. Danmarks Transportforskning

  Oslo

  P

  Parkeringspolitik

  Pendling og Mobility Management

  Politiet og trafikken

  Q

  R

  Regioner, danske

   

  Rejseplanen - find de offentlige trafikforbindelser til dit rejsemål

  Rejsegaranti - erstatning hvis man forsinkes over en vis tid

  Rejsekortet

  Ring 3. Motorring 3 og Ringbane fra Lundtofte til Ishøj m.v

  Ring 5

  Rådet for Sikker Trafik

  S

  Samferdsel. Tidsskrift fra Transportøkonomisk Institut. Norge

  Samfundsøkonomiske beregninger m.v.

  Serviceniveau

  Sporvogne

  Støj fra trafikken

  Sundhed

  Sverige

  T

  T & E. European Federation for Transport and Environment

  Takster, tilskud og takstpolitik

  Tidsforbrug i trafikken m.m.

  Togtrafik

  Trafikdage på Ålborg Universitet

  Trafikinformation

  Trafikmodeller m.m.

  Trafikmængder

  Trafikselskaber

  Trafiksikkerhed - trafikulykker

  Trafikstatistik m.v.

  Trafikudvikling

  Transport - i globalt perspektiv

  Transportaftaler. Infrastrukturaftalen af 28. juni 202

  Transportforskning- og formidling i Danmark

  Transportforskning- og formidling/praksis i udlandet

  Transportministeriet m.m.

  Transportmagasinet

  Transportplaner - Mobility Management

  Transportstatistik m.v.

  Transporttidende

  Transportrådet - nedlagt 2002

  Trafikdage på Ålborg Universitet

  Transportvaner

  Transportøkonomisk Institut. (TØI) Norge

  Transportøkonomisk Forening (TØF)

  Trængsel - trængselsafgift - miljøafgift

  Tyskland

  U

  Ulykker i trafikken

  V

  Vandbusser

  Vejdirektoratet m.v.

  Vejlobby

  Velfærdstab - kejserens nye klæder på transportområdet

  Verkehrsclub Österreich (VCÖ)

  Vugge til grav analyser

  VVM 

  Whitelegg, John

  WIEN

  X

  Y

  Z

  Æ

  Ø

  Rådet for grøn omstilling. Tidligere Det Økologiske Råd

  Øresundsregionen

  Østrig

  Å

  Ålborg

  Århus Kommune

  Århus konventionen om borgernes miljørettigheder