Kakao - Om chokolade og børnearbejde

En kakaobondes liv

'Kakao' er én ud af fire underemner i undervisningsmaterialet 'Vi deler én klode' henvendt til 5.-6. klasse. De andre er 'tøj', 'teknologi' og 'rejser'

Dette underemne sætter fokus på vores forbrugsmønstre med udgangspunkt i et luksusprodukt, som mange nyder forholdsvis ofte. Vi dykker ned i vores forbrug af chokolade og ser på, hvordan kakao bliver til, hvem der dyrker det og hvordan. Og så spørger vi: Er det retfærdigt, at de fleste af de børn, der arbejder illegalt i kakaoindustrien aldrig får mulighed for at smage den søde chokolade, som mange børn i Danmark nyder hver fredag og lørdag?

Eleverne skal arbejde med

- Madvaner og ikke mindst slikvaner i Danmark
- Kakaoproduktion i Elfenbenskysten
- Børnearbejde i kakaoindustrien
- Børns rettigheder og forskellige livsvilkår globalt

Lektioner

2 lektioner á 45 minutter hvis I kun arbejder med punkt 1-6.
Der er indhold til en hel temadag, hvis I inddrager punkt 7 og 8.

Forberedelse / materialer

 • Evt. dette powerpointshow (adgang til computer med internet)
 • A3 papirer (eller større)
 • Tegnegrej til hver elev.

Verdensmålene i workshoppen

#1: Afskaf fattigdom
I kakaoindustrien er der mange problemer i forhold til arbejderes rettigheder. Mange kakaobønder bliver betalt så lidt i løn, at de knap nok kan forsørge deres familier. Man har endda set foruroligende mange eksempler på børnearbejde i kakaoplantager. Hvis arbejderne blev betalt en retfærdig timeløn, der ikke blev beregnet på baggrund af, hvor meget de producerede, men i stedet hvor meget de arbejdede, ville der ikke være behov for ekstra hjælp i form af deres børn i plantagerne.

#4: Kvalitetsuddannelse
De mange tilfælde på børnearbejde i kakaoindustrien er tragiske og må stoppes. Her er Verdensmål 4 gavnligt, da målet fokuserer på alle børns ret til uddannelse. Børn skal ikke bare indskrives på en uddannelse, de skal også have tid til at koncentrere sig om den, og det har de ikke, hvis de skal udføre fysisk hårdt arbejde efter skoletid eller slet ikke går i skole, fordi de skal arbejde.

#10: Mindre ulighed
Verdensmål 10 om mindre ulighed fokuserer på den enorme forskydning, der er sket i fordelingen af verdens rigdomme. Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger. Det indebærer blandt andet en forbedring af reguleringen og overvågningen af de finansielle markeder og institutioner. Vi må sikre os, at markedet og spekulationer ikke kan presse prisen på kakao så meget ned, at kakaobønder har svært ved at leve af deres indtægter - for så længe det er tilfældet, er der enten nogen, der tjener urimeligt mange penge på kakao, eller også betaler vi i Vesten for lidt for vores chokolade lørdag aften. 

Beskrivelse af forløbet

 1. Hvad er kakao? Hvis eleverne endnu ikke ved, hvad workshoppen handler om, så start med at vise dem et billede af en kakaofrugt. Lad dem gætte på, hvad det er. Fortæl dem derefter fakta om planten (brug evt. ovenstående powerpoint, eller lad eleverne selv søge på fakta om planten):
  1. Kakaoplanten er et 4-8 meter højt træ, der stammer fra Sydamerika. 
  2. Det er et temperatur- og nedbørkrævende træ: Det skal have 24-28°C for at vokse, og det må aldrig få under 16°C. Det skal bruge store mængder vand, derfor vokser det oftest i regnskoven.
  3. I dag dyrkes der kakao på 70.000 kvadratkilometer rundt omkring på kloden. Det svarer til hele Danmarks areal + to gange Jylland.

   Cocoa fruit
 2. Vores chokoladeforbrug: Spørg eleverne: ”Hvor meget chokolade vurderer I, at I selv spiser pr. dag / måned / år.?” Og få dem efterfølgende til at gætte på, hvor meget chokolade vi i gennemsnit spiser om året (I Danmark spiser vi i gennemsnit 8,2 kg chokolade pr. næse om året. Hvilket svarer til cirka 2-3 chokoladebarer af 100 gr. om ugen. Danmark ligger derfor i top 10 på et internationalt plan, når det drejer sig om chokoladeforbrug).
 3. Elfenbenskysten - en sag om retfærdighed: Læg ud med at skitsere fakta om chokoladeproduktion i Elfenbenskysten (brug evt. ovenstående powerpoint, eller lad eleverne selv søge på fakta om chokoladeproduktion i Elfenbenskysten):
  1. Landet står for 40% af produktionen af chokolade i verden.
  2. Landet eksporterer årligt 1,6 mio. tons kakao.
  3. En kakaobonde i Elfenbenskysten tjener omkring 7€ om dagen og arbejder 10 timer om dagen.
  4. Chokolade koster 2€, så mange af dem har ikke råd til det. Flere kakaobønder aner derfor ikke, hvad de producerer kakaobønner til. Kakaoindustrien
 4. Første smag af chokolade: Derefter kan du eventuelt vise en lille film (5:55 min. med engelske undertekster), der viser en kakaobonde, der smager chokolade for første gang efter at have arbejdet i årevis med at høste kakao: First taste of chocolate in Ivory Coast.
   
 5. Problemet med børnearbejde: Børnearbejde er et centralt emne i problematikken omkring kakao/chokolade. I afrikanske lande, som Elfenbenskysten, Mali og Sierra Leone, er hovedårsagen til børnearbejde fattigdom. Det tvinger befolkningen til at tage arbejde, uanset arbejdsforholdene. Selv forældrene er nødsaget til at sende deres børn i arbejde, ofte på plantager eller sælge deres børn som slaver. Hvis dine elever er i stand til en god engelskudfordring kan du eventuelt vise dem filmen Chocolate Slaves (03:43 min). For at gøre det lidt lettere kan eleverne læse denne tekst igennem inden (det er den tekst, der læses op under filmen). Kakaofamilie
   
 6. En dag som 12-årig i Danmark versus Ghana: Med udgangspunkt i elevernes egne liv skal de undersøge, hvordan jævnaldrende børn i kakaoindustrien lever deres liv.
  1. I fællesskab laver vi en skitse over en almindelig dag for dem / et barn / en ung i DK. I kan stille disse spørgsmål for at komme i gang. Alternativt kan man dele holdet i to grupper hvor det ene får informationer om "Villads fra Køge" og de andre får om "Mary fra Ghana" og så skal de to grupper lave hver deres planche og præsentere for den anden halvdel
  2. Skriv en sides dagbog. 
  3. Diskuter: Er det rimeligt? Hvorfor / hvorfor ikke? Hvad skal der til for at ændre det?
   Kakaotegning
 7. Det gode alternativ: Men skal vi så bare holde op med at spise chokolade? Der findes et utal af forsøg på at lave mærkningsordninger indenfor chokolade, der sikrer, at den bevidste forbruger kun spiser "retfærdig" chokolade, desværre viser undersøgelser, at det næsten er umuligt at gennemskue markedet og således sikre, at din chokolade er fri for børneslaveri. Der findes dog små men dyre brands, som f.eks. Tony's Chocolonely som samtidig med at producere 100% slavefri chokolade også kæmper for at gøre hele chokoladeindustrien slavefri. I kan bruge historien om Tony's Chocolonely til at tale om, hvad vi hver især og sammen kan gøre for en retfærdig chokoladeproduktion. Ikke bare ved at købe den rigtige chokolade, men hjælpe med at oplyse om problemerne i kakaoindustrien. Hvordan kan vi gøre det?
   
 8. Visioner for en fremtidig kakaoproduktion: Lad afslutningsvis eleverne arbejde med deres egne visioner og ønsker for en fremtidig kakaoindustri, der er mere retfærdig. De kan evt. tegne eller diskutere sig frem til, hvordan produktionen kan blive bedre, og hvordan vores forbrug af chokolade kan blive mere bæredygtigt. Skal vi spise mindre? Skal vi betale mere og betale arbejderne bedre, så de ikke er tvunget til at sende deres børn ud at arbejde også?