'Vi deler én klode': 5.-6. klasse

5.-6. klasse

Undervisningsmaterialet 'Vi deler én klode' for 5.-6. klasse tager udgangspunkt i relaterbare emner for børn på dette alderstrin. De kan arbejde med tøjindustrien, ulighed og udslip forbundet med luftfart, kakaoindustrien og det store ressourcespild i produktionen af teknologi såsom computere og mobiltelefoner.

Hvert emne har tre af de i alt 17 Verdensmål tilknyttet, som kan inddrages for at snakke om overlappende kampe for retfærdighed, og hvordan klima-, miljø- og biodiversitetskrisen består af mere end bare at reducere verdens samlede CO2-udslip. 

Herunder kan du finde links samt en lille beskrivelse af hvert emne, du kan arbejde med i dette undervisningsforløb. 

Rejser - Verdensmål #9, #12 og #13
Under emnet 'rejser' sættes der fokus på udledningen af CO2 i forbindelse med forskellige former for transport. Hovedfokusset er på flytransport og de privilegier og store klimatiske omkostninger, der er forbundet med denne form for transport. 

Tøj - Verdensmål #6, #10 og #12
'Tøj' delen af materialet italesætter arbejdstagerrettigheder i det globale syd, samt de enorme energi- og miljømæssige omkostninger, tøj- og modeindustrien har. Her bliver de unge opfordret til at komme på idéer til, hvordan man lokalt kan minimere graden af tøjspild - vil eleverne arrangere et tøjbyttemarked, opfordre skolens elever til at besøge byens genbrugsbutikker eller noget helt tredje? 

Teknologi - Verdensmål #7, #12 og #13
Under 'teknologi'-delen lærer eleverne om planlagt forældelse, og hvad det betyder for kvaliteten af det teknologi, vi køber i dag, og ikke mindst fænomenets store miljømæssige belastning. Eleverne bliver udfordret på deres evner som debattører, når de skal agere henholdsvis tech-giganter og alternative, bæredygtige mobilproducenter i en kamp om at sælge dig en telefon. 

Kakao - Verdensmål #1, #4 og #10
Her lærer eleverne om kakaoindustrien, som både optager meget land, hvilket ikke er gavnligt for biodiversiteten, og som har store sociale slagsider med en høj grad af udnyttelse af børnearbejde og kummerlige arbejdsforhold for kakaobønderne. Der lægges her op til en tale om forbrug - for er det ikke lidt vildt, at chokolade, som er så ubæredygtigt både socialt og miljømæssigt, bliver forbundet med 'hygge' i Danmark i så høj en grad?  


Underviser du i de yngre klasser? Så har vi også lavet et lignende undervisningsforløb målrettet 3.-4. klasse. Find det her.


sustainable development goals